Książka 7 sty 2018 | Redaktor
Dobre książki na weekend. Poleca Krzysztof Osiński

Oto kolejna porcja wartych przeczytania książek, które poleca historyk Krzysztof Osiński:

Udało się niemożliwe
Wydawać by się mogło, że nie da się napisać zwięzłej, syntetycznej monografii dziejów Kościoła katolickiego w Polsce w epoce tzw. Polski ludowej. Nie tyle ze względu na trudność tematu, co na jego obszerność. Autorom prezentowanej właśnie książki ta sztuka się udała, co więcej, powstała doskonała praca prezentująca to zagadnienie z wielkim znawstwem i wyczuciem tego, co najważniejsze. Zgodnie z deklaracją autorów „Niniejsza publikacja ma ukazać trudną drogę Kościoła katolickiego w kształtowaniu tożsamości narodu, jego wpływ na odzyskanie wolności i budowanie przyszłości na polskiej ziemi w drugiej połowie XX wieku”. Polecamy!
Rafał Łatka, ks. Józef Marecki, Kościół katolicki w Polsce rządzonej przez komunistów
Wydawnictwo IPN

 

 

 

Przygody Antka Srebrnego
Instytut Pamięci Narodowej nie tylko bada historię najnowszą, ale również stara się popularyzować wiedzę na jej temat wśród jak najszerszego grona odbiorców. Sposobem dotarcia do najmłodszego pokolenia jest wydawanie komiksów. Niezwykle dużą popularnością cieszy się seria o przygodach Antka Srebrnego. Właśnie ukazał się 8. zeszyt jego przygód, tym razem osadzonych w realiach 1946 roku. Bohater komiksu otrzymuje od gen. Stanisława Maczka zadanie udania się do opanowanej przez Sowietów Polski, gdzie ma nawiązać kontakt z komendantem eksterytorialnego Okręgu Wileńskiego AK. Misja od początku obfituje w niebezpieczne i nieprzewidziane zdarzenia.
Michał Konarski, Hubert Ronek, Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1946. Zeszyt 8. Na partyzanckich ścieżkach 1946 r.  Wydawnictwo IPN

 

 

 

 

W krainie mitów

Wielkie skandynawskie sagi są pełne magii i bohaterskich czynów. Roger Lancelyn Green znanym od niepamiętnych czasów mitom o wędrówkach Odyna, młocie Thora, śmierci Baldra czy ostatniej bitwie nadał nową formę, łącząc je w jedną ekscytującą opowieść, która ożywia surowe piękno krain skandynawskich bogów i olbrzymów. Swoją relację oparł na zachowanych poematach i podaniach, starając się jak najwierniej oddać ducha oryginału – tę niezwykłą „atmosferę Północy”.
 Roger Lancelyn Green, Mity skandynawskie. Wydawnictwo Zysk i S-ka

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor