Książka 24 sie 2019 | Redaktor

Władysław Bułhak jest jednym z najlepszych specjalistów od dziejów komunistycznego wywiadu. Dobitnie dowodzi tego jego najnowsza książka, dzieło monumentalne nie tylko pod względem formy (prawie 850 stron!), ale również treści.

Publikacja poświęcona została działaniom wywiadu w okresie pontyfikatu papieży Jana XXIII i Pawła VI. Dowiadujemy się z niej, jakie były działania tajnych służb wobec Stolicy Apostolskiej, kto je prowadził i za pomocą jakich środków. Autor ujawnia dane rezydentów wywiadu, a także używaną przez funkcjonariuszy agenturę. Dowiemy się również o współpracy wywiadowczej z innymi państwami komunistycznymi, w tym zwłaszcza z Moskwą, a także zmagania z działaniami inspiracyjnymi i dezinformacją służb zachodnich. Na podstawie opisywanych przypadków autor stara się ocenić skuteczność PRL-owskiego wywiadu.

Władysław Bułhak, Wywiad PRL a Watykan 1962–1978, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej

Poleca historyk, dr Krzysztof Osiński

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor