Książka 10 cze 08:40 | Krzysztof Drozdowski
Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem [RELACJA ZE SPOTKANIA]

fot. KD

8 czerwca w siedzibie Delegatury IPN w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z dr Joanną Lubecką, autorką książki pt. Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym.

Spotkanie z autorką książki prowadził dr Tomasz Ceran z IPN w Bydgoszczy. Autorka książki była pytana m.in. o postać Rafała Lemkina, który stworzył pojęcie ludobójstwa oraz jego wpływ na procesy przed Najwyższym trybunałem narodowym.

Ważną kwestią, która została poruszona w trakcie rozmowy był wpływ zagranicy i naciski ze strony ówczesnych władz na toczący się proces. Dr Lubecka wykazała, że sędziowie starali się podejść do procesu profesjonalnie i bez uprzedzeń, co oczywiście było niezwykle ciężkie w tak doświadczonym przez Niemców kraju. 

Podniesiona została również kwestia obrońców, którzy przydzielani byli z urzedu, a którzy częstow  listach do wąłdz wnosili o zwolnienie ich z tego obowiązku, gdyż stracili w trakcie wojny najbliższą rodzinę czy też sami byli doświadczeni poprzez pobyt w obozie koncentracyjnym.

Autorka w książce porusza kwestię jedynie krakowskim procesów, co jak wskazał prowadzący rozmowę dr Ceran stanowi jednak pewien mankament, zwłaszcza że jak dotąd nie powstały osobne publikacje opisujące inne procesy takich niemieckich zbrodniarzy jak Albert Forster czy Arthur Greiser.

Dr Lubecka w swoich wypowiedziach podkreślała, ze praca nad prezentowaną publikacją trwała długi czas ze względu na ogromny zbiór dokumentów wytworzonych w trakcie procesu. Wśród nich oprócz pism urzedowych, czy protokołów przesłuchań świadków były np prywatne listy wieźniów, które nigdy nie dotarły do adresatów, którym były ich rodziny. To pozwoliło również na wgląd w ich intymność, w ich myśli, w to czy żałowali swojego postępowania w trakcie wojny.

 

 

 

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.