Książka 12 lut 16:39 | Krzysztof Drozdowski
Nowa publikacja o Stalagu XXI B/H Thure

Dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie do naszych rąk trafiła skromna, ale cenna merytorycznie publikacja. Jest to pierwsze wydawnictwo Fundacji. Jego autorami są dwaj doktorzy historii, Jan Daniluk oraz Mariusz Winiecki.

Publikacja opisuje losy jeńców wojennych w Turze w latach II wojny światowej.  Chociaż wydaje się, że na zaledwie 30 stronach nie da się opisać historii obozu, to warto zauważyć, że jak dotąd jest to jedyne opracowanie na ten temat. Całość publikacji znajdziemy na 72 stronach, z czego połowę zajmuje tłumaczenie tekstu na jeżyk angielski. To powoduje, że książka może łatwiej dotrzeć do międzynarodowego odbiorcy.

Jak piszą autorzy – w publikacji zaprezentowano szereg zdjęć ukazujących życie codzienne jeńców, fragmenty wspomnień czy listów, a także plan dawnego obozu. Większość z tych materiałów nie była dotąd publikowana.

Obóz w Turze (ok. 10 k. od Szubina) funkcjonował w latach 1940-1941 z przeznaczeniem dla żołnierzy szeregowych i podoficerów, przede wszystkim brytyjskich.

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.