Książka 18 gru 2018 | Redaktor

Jesteśmy właśnie w przededniu setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

Jest to wydarzenie doniosłe, chociażby z tego względu, że było to jedyne powstanie, które zakończyło się zwycięstwem Polaków. Książka Marka Rezlera przybliża nam, czym to powstanie było, jak do niego doszło, jaki był jego przebieg, ale również konsekwencje. Otrzymujemy więc pełnię wiedzy na jego temat. 

Publikacja Marka Rezlera była już wydana wcześniej. Teraz jednak, korzystając z setnej rocznicy wybuchu powstania, autor postanowił odświeżyć swoje dzieło, zaktualizować je, uzupełnić i poprawić, aby zaprezentować czytelnikom najbardziej aktualny ogląd tego doniosłego dla historii Polski wydarzenia. W efekcie otrzymujemy bardzo interesującą książkę, będącą prawdopodobnie najpełniejszym dziełem obecnym na rynku wydawniczym opisującym Powstanie Wielkopolskie. Odnajdziemy tu szczegółowy opis wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu powstania. Dowiadujemy się więc, jak byli traktowani mieszkańcy Wielkopolski przez zaborcę i w jaki sposób starali się w różnych formach walczyć o niepodległość. Po zarysowaniu tego tła autor przechodzi do szczegółowego opisu przyczyn i przebiegu Powstania Wielkopolskiego. Mamy tutaj wiele informacji dotyczących regionu bydgoskiego, dowiadujemy się, dlaczego walki nie dotarły do miasta, ale zarazem jaki był ich przebieg w okolicach. 

Dodatkowym atutem książki Marka Rezlera są zamieszczone w niej ilustracje. Znajdziemy tu zarówno zdjęcia ukazujące przebieg powstania, osób odgrywających w nim kluczową rolę, jak i miejsc upamiętniających po latach te wydarzenia i osoby. Ponadto mamy również wiele map oraz kolorowe tablice zawierające rysunki z umundurowaniem, uzbrojeniem, sztandarami, emblematami i odznakami. Publikacja konieczna dla wszystkich miłośników historii. Serdecznie polecam! L

Marek Rezler,

Powstanie wielkopolskie 1918–1919.  Po 100 latach 

Dom Wydawniczy Rebis  

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor