Książka 6 lut 2018 | Krzysztof Osiński
Życie za murami [RECENZJA KSIĄŻKI]

materiały wydawcy

Najciekawsza obecnie na rynku książka o więziennictwie w najmroczniejszym czasie polskiej historii, czyli w okresie stalinizmu.

Związany z bydgoskim uniwersytetem historyk kompleksowo opisuje funkcjonowanie zarówno zakładów karnych, jak i obozów pracy, do których trafiali nie tylko więźniowie kryminalni, ale również – a w tamtym czasie przede wszystkim – więźniowie polityczni. Autor zaprezentował m.in. codzienność życia skazanych, stosowane wobec nich represje, wykorzystywanie do pracy przymusowej w kopalniach, kamieniołomach i gospodarstwach rolnych oraz wyroki śmierci wykonywane za więziennymi murami.

Tadeusz Wolsza,

Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje

Wydawnictwo RM