Ludzie 23 paź 2022 | materiał partnera
„Dziecięce Graffiti” rozwijało myślenie matematyczne [ZDJĘCIA]

fot. Piotr Częstochowski

W gościnnych murach UKW w Bydgoszczy, osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie kolejny raz wzięli udział w zajęciach poznawczo-behawioralnych prowadzonych przez Macieja Jabłońskiego, dr. nauk społecznych z zakresu pedagogiki.

W środę (19 października) podopieczni „Dziecięcego Graffiti” dzięki współpracy z uczelnią UKW w Bydgoszczy wzięli udział w terapii kognitywnej Reuvena Feuersteina. Terapii, której założeniem jest nabywanie nowych umiejętności potrzebnych do pełnego i w miarę możliwości niezależnego funkcjonowania w codziennym życiu. 

- To jedno z trudniejszych spotkań dla naszych dzieci, bo dotyczy płaszczyzny, na której mają największe deficyty, czyli myślenia matematycznego. Nigdy nie myślałem, że moje dziecko będzie rozwiązywało „Sudoku” - cieszy się Piotr Częstochowski, rodzic i zarazem pomysłodawca inicjatywy „Dziecięce Graffiti”.

- Jak widać dr Maciej Jabłoński podejmuje najcięższe wyzwania, a metody terapeutyczne którymi pracuje z naszymi dziećmi, jak również z rodzicami są właśnie tym, czego nam potrzeba -tłumaczy.

Zdaniem Piotra Częstochowskiego, trzeba niezwykłych umiejętności, aby w trakcie jednych zajęć wytłumaczyć dzieciom  zasady funkcjonowania sudoku.

- Jeszcze większą umiejętnością jest rozwiązywanie go w taki sposób, aby dzieci same, uśmiechnięte, garnęły się do odpowiedzi przy tablicy. Ci którzy znają „przypadłości” zespołu Downa z pewnością przyznają rację, że to ewenement - stwierdził Częstochowski.

Jak tłumaczy dr Maciej Jabłoński z Katedry Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW w Bydgoszczy: - Terapia kognitywna IE jest kompleksowym podejściem obejmującym teorię i system terapeutyczny, który może być stosowany w różnych kontekstach klinicznych i edukacyjnych. Metoda Feuersteina jest oparta na głębokim przekonaniu o modyfikowalności umysłu człowieka, koncentrując się na osiągnięciach człowieka, a nie na ich deficytach i ograniczeniach. Podstawową zasadą Metody Feuersteina jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu posiadają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, koryguje i poprawia funkcjonowanie poznawcze.

W ćwiczeniach uczestniczyli zarówno podopieczni „Dziecięcego Graffiti”, jak i ich opiekunowie.  Sesje będą odbywały się 1-2 razy w tygodniu.  

Dziecięce Graffiti jest organizacją non-profit, skupiającą dzieci z Zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodziców. Podejmuje szereg cyklicznych inicjatyw – organizuje okolicznościowe imprezy integracyjne, zajęcia rewalidacyjne i wspólne wyjścia. 

 

Więcej zdjęć w galerii poniżej.

Zdjęcia: Piotr Częstochowski