Podróże 25 sie 2019 | Redaktor
Sentymentalna podróż na Litwę [TURYSTYKA]

Sobór św. Michała w Kownie/materiały Alfa Mar

Dla Polaków podróż na Litwę to podróż pełna wzruszeń – wyprawa śladami Polaków, którzy mieszkali na Kresach dawnej Rzeczpospolitej. Przez wieki nasze kraje tworzyły jedną Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Z Litwy pochodzili nasi wielcy poeci: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Czesław Miłosz. Tu urodził się i wychował marszałek Józef Piłsudski, który był jednym z ojców niepodległej Polski. Właśnie stąd, po ostatniej wojnie przeniosło się w głąb Polski wielu rodaków, którzy na Wileńszczyźnie zostawili rodzinne domy i groby bliskich. 

Najwięcej pamiątek po Polakach odnajdziemy w Wilnie, stolicy Litwy od 1191 r., gdzie przeplatają się trzy kultury: litewska, polska i białoruska.

W świecie Mickiewicza
Wilno – to miasto kościołów i klasztorów (ok. 40). Koniecznie trzeba zobaczyć Katedrę św. Stanisława z XIV wieku – kościół będący niemym świadkiem wyniesienia na tron Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Na uwagę zasługują także barokowe kościoły św. Piotra i Pawła i św. Kazimierza, patrona Litwy, i gotycki kościół św. Anny.

Najliczniej odwiedzanym przez polskich turystów miejscem jest Ostra Brama z kaplicą Matki Bożej Ostrobramskiej, będąca symbolem miasta. W kaplicy odprawiane są Msze po litewsku i po polsku.
Miejscem bliskim sercom Polaków jest Uniwersytet Wileński, założony w XVI w. przez Stefana Batorego. Pierwszym rektorem uczelni był ks. Piotr Skarga, wykładał tam Joachim Lelewel, a studiowali m.in. Mickiewicz i Słowacki.

Wilno to miasto młodości Mickiewicza. Przed kościołem  św. Anny stoi jego pomnik, a w zaułku Bernardyńskim, gdzie mieszkał, i gdzie pisał „Grażynę”, jest dzisiaj muzeum. Klasztor Bazylianów związany jest z „Dziadami”, mieści się tu „Cela Konrada”, bo tutaj, zgodnie z tekstem dramatu, bohater wygłaszał swój słynny monolog. 

Polski duch nad miastem
Zwiedzając Wilno, należy pamiętać o miejscu, gdzie historia miasta się zaczęła, czyli Baszcie Giedymina na Górze Zamkowej. Stąd turyści oglądają panoramę Wilna. Na sąsiednim wzniesieniu znajduje się Góra Trzykrzyska, w niebo strzelają trzy krzyże. Postawiono je nad mogiłami straconych w 1863 r. powstańców.

Warto odwiedzić Zarzecze, ten dziewiczy zakątek zachował swój urok. Nad główną ulicą rozpościera skrzydła stalowy anioł, opiekun tego miejsca.

Wilno jest też miastem pięknych cmentarzy. Najstarsze miejsce pochówków to cmentarz na Rossie. Malowniczo położony i tonący w zieleni, jest obowiązkowym punktem dla polskich wycieczek. To miejsce spoczynku wielu Polaków, którzy swoje życie związali z Kresami, m.in. Władysława Syrokomli Joachima Lelewela. Przed głównym wejściem na Rossie znajduje się polski cmentarz wojskowy, gdzie spoczywają żołnierze polegli w walkach o Wilno w latach 1919, 1920, 1939 i 1944. Na wprost bramy, pod ciężką płytą z czarnego bazaltu, pochowana jest Maria z Billewiczów Piłsudska, a w srebrnej urnie u jej stóp złożone serce jej syna, Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu najmocniej czuć ducha polskości. Oboje leżą w otoczeniu prostych żołnierskich mogił, wśród podkomendnych Marszałka. 

Z wizytą w Kownie i Trokach
Kowno to drugie – po Wilnie – co do wielkości miasto Litwy. Ma wyjątkowo piękne położenie, nad dwiema rzekami: Niemnem i wpadającą do niej Wilią. Na uwagę zasługują: urzekająca Starówka, Pałac Ratuszowy otoczony zabytkowymi kamienicami i Biały Ratusz, zwany „Białym Łabędziem”, od koloru fasady.

Oznaką kupieckiej tradycji miasta jest Dom Perkuna, gotycka kamienica z fasadą wykonaną z 16 rodzajów cegieł. Tuż przy rynku znajduje się Bazylika Archikatedralna św. Piotra i Pawła, największy na Litwie kościół gotycki oraz jedyny w tym kraju kościół bazylikowy. Obok niej rozpoczyna się długi pieszy trakt przez miasto, który od strony wschodniej zakończony jest soborem Michała Archanioła. W ZSRR zamieniono go na galerię sztuki, obecnie jest kościołem katolickim.

Pierwszą stolicą Litwy były Troki, miasto położone 28 km na zachód od Wilna. Miasto otaczają jeziora – aż 32.

Troki leżą na obszarze Trockiego Historycznego Parku Narodowego. Tutejszy zamek stanowi najstarszy architektoniczny zespół obronny na Litwie. Tu, ok. 1350 r., przyszedł na świat książę Witold. Co roku tłumy turystów przemierzają groblę przez jezioro Galve, by obejrzeć zamek, muzeum oraz kościół „Witolda” z cudownym obrazem Matki Boskiej Trockiej z Dzieciątkiem. Gotyckie zamczysko na wyspie, okolone murem i basztami, odcięte od lądu taflą jeziora, robi niesamowite wrażenie.

W ostatnich latach wyjazdy na Litwę, kraju naszych przodów, cieszą się dużym zainteresowaniem. Dla wielu turystów jest to podróż sentymentalna, pełna wzruszeń i wspomnień.

Marcin Kowalewski
Centrum Podróży Alfa Mar
Gajowa 43
www.alfamar.pl

fot. materiały Alfa Mar

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor