112 15 kwi 2021 | kd
Narkotyki w radiu przesłanym do więzienia. Zobacz to na filmie

Służba Więzienna codziennie jest testowana przez więźniów i ludzi spoza murów, którzy nie ustają w próbach przemytu najczęściej narkotyków, ale też telefonów czy innych niedozwolonych przedmiotów. Dzięki czujności i sumiennej realizacji obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie w ciągu jednego dnia udaremniono dwie próby przekazania przedmiotów niedozwolonych na teren jednostki organizacyjnej.

Każdego dnia do jednostek organizacyjnych dostarczanych jest kilkanaście paczek, których odbiorcami są osoby pozbawione wolności.  Na ich zawartość składa się sprzęt RTV (telewizory, zegarki, radioodbiorniki), odzież czy środki higieniczne. Każdorazowo każda taka paczka podczas przyjęcia jest kontrolowana. Tak też było i tym razem. Paczkę zawierającą sprzęt RTV poddano kontroli za pomocą urządzenia do prześwietlenia bagażu, w wyniku której funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku bramowego stwierdził prawdopodobieństwo ukrycia w sprzęcie przedmiotów niewiadomego pochodzenia. Paczka zaadresowana była do jednego z osadzonych odbywających karę w strzelewskim oddziale zewnętrznym.

Dokonano otwarcia paczki i sprawdzenia zawartości. Podczas kontroli sprzętu ujawniono dwa tzw. „zawiniątka”, których  łączna waga wynosiła 51,46 grama. Badania testerami do wstępnej identyfikacji substancji odurzających dały wynik pozytywny.
Tego samego dnia funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku spacerowego, po zakończeniu przez skazanych spaceru, podczas przeprowadzania kontroli placów spacerowych oraz zabezpieczeń techniczno-ochronnych zauważył przy linii zewnętrznej ogrodzenia ochronnego wykonanej ze stalowej siatki ogrodzeniowej tzw. „zawiniątka” w ilości 3 sztuk.  Natychmiast poinformował on o zaistniałej sytuacji przełożonych. W/w zawiniątkach ujawniono substancję niewiadomego pochodzenia koloru brunatnego o łącznej wadze 132,82 gram. Również w tym przypadku w badania testerami do wstępnej identyfikacji substancji odurzających dały wynik pozytywny.

Łącznie na teren Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie w ciągu jednego dnia mogło się przedostać 184,28 gram substancji niewiadomego pochodzenia, gdzie wstępne badania wskazały, iż najprawdopodobniej były to substancje odurzające. Szybka reakcja funkcjonariuszy udaremniła dwukrotną próbę przedostania się tych substancji.  O zaistniałym zdarzeniu poinformowano funkcjonariuszy Policji, którzy zabezpieczyli przekazany materiał dowodowy. Dyrektor jednostki w obu przypadkach wszczął czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie  okoliczności powstania i przebieg zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym. 


Profilaktyka i system szkoleń
Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie regularnie biorą udział w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przenikaniu na teren jednostek przedmiotów i substancji niedozwolonych. Podczas szkoleń poddawane są analizie różne drogi przedostawania się środków, zachowania osób postronnych oraz osób pozbawionych wolności. Omawiane są także zdarzenia, do których doszło w innych jednostkach penitencjarnych w Polsce. Codziennie kontrolowane są przede wszystkim cele mieszkalne, miejsca zatrudnienia osadzonych, place spacerowe, pomieszczenia, w których na stałe lub czasowo przebywają osadzeni lub wykonują pracę. 

Na straży bezpieczeństwa w jednostce


Skuteczne działania funkcjonariuszy służą realizacji ustawowych zadań Służby Więziennej polegających na zapewnieniu prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w jednostce organizacyjnej.
 
Tekst: st.szer. Joanna Szadziul
Zdjęcia: chor.Roksana Dura, sierż.sztab. Łukasz Eszer

kd Autor