112 30 lis 14:46 | kd
Służby ostrzegają przed seryjnym mordercą. Znów może zaatakować

fot. Bydgoszcz 998

Każdego roku, wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego, słyszymy o ofiarach tlenku węgla, czyli „cichego zabójcy”. Powszechnie uważa się, że przyczyną zaczadzeń są wadliwe urządzenia grzewcze, tymczasem prawda jest inna. Wpływ na bezpieczeństwo ma stan całej instalacji i przewodów kominowych, a przede wszystkim zachowanie użytkowników.

O tym jak działa "cichy morderca' możemy dowiedzieć sie na jednym z portali poświęconych instalacjom budowlanym - Tlenek węgla jest ubocznym produktem procesu spalania. Jego zwiększona, zagrażająca ludzkiemu życiu, emisja wynika z niepełnego spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, które z kolei jest spowodowane brakiem dopływu właściwej ilości powietrza (tlenu) do urządzenia grzewczego.

Jak informują strażacy - tlenek węgla to gaz wyjątkowo niebezpieczny, bo nie ma zapachu, smaku ani barwy. Łączy się z hemoglobiną 300 razy łatwiej niż tlen i dlatego, w ciele wdychającego go człowieka ilość tlenu transportowanego z płuc do tkanek drastycznie spada. Dodatkowo tlenek węgla zwiększa stabilność połączenia hemoglobiny z tlenem i utrudnia przenikanie go do tkanek, co jeszcze bardziej pogłębia efekt ich niedotlenienia i może doprowadzić ostatecznie nawet do śmierci.

Dlatego też zalecane jest posiadanie odpowiednich czujników wykrywających zagrożenie.

Podstawowe zasady, których muszą przestrzegać użytkownicy urządzeń grzewczych:

 

  • Nie zamykaj dopływu świeżego powietrza do mieszkania (nie zaklejaj i nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, staraj się jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia, przy wymianie okien zwróć uwagę na możliwość ich rozszczelnienia).
  • Zachowuj szczelną i drożną instalację kominową (stosuj certyfikowane elementy systemów kominowych).
  • Pamiętaj o regularnych przeglądach i kontrolach swoich urządzeń grzewczych (przeglądy powinny być przeprowadzone co najmniej raz w roku przez kompetentnego serwisanta).
  • Pamiętaj o regularnych przeglądach i czyszczeniu kominów i przewodów wentylacyjnych oraz kontrolowaniu czy przez Twoje kratki wentylacyjne nie zawracają trujące spaliny (czynności tych może dokonać wyłącznie uprawniony kominiarz).
  • Przy rozpalaniu nie używaj materiałów łatwopalnych, takich jak benzyna czy rozpuszczalniki.
  • Nie pal w swoim urządzeniu grzewczym śmieci, plastikowych butelek, opon, zniszczonych ubrań, mokrego drewna itp. Stosuj tylko zgodne z wytycznymi producenta paliwo.
  • Nie korzystaj z niesprawnych urządzeń grzewczych i nie naprawiaj ich sam.
  • Przemyśl wymianę starego urządzenie na nowoczesne i wysokosprawne, oznaczone znakiem CE. Pomyśl również o zastąpieniu starego urządzenia gazowego urządzeniem z zamkniętą komorą spalania z nowoczesnym systemem kominowym powietrzno-spalinowym pobierającym powietrze potrzebne do prawidłowego spalania z zewnątrz.

 

Inf. Policja/Straż Pożarna/Instalacje budowlane/TB

kd Autor