112 12 paź 18:12 | mk
W Areszcie Śledczym zawyła syrena. Ćwiczenia z udziałem policji i straży pożarnej [WIDEO]

fot. por. Agnieszka Dzimińska/Areszt Śledczy w Bydgoszczy

Działanie w sytuacji trzech różnych zagrożeń ćwiczono w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. W jednostce pojawiły trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, a obiekt przed dostępem osób postronnych zabezpieczała policja.

Ćwiczenia ochronne doskonalące sprawność funkcjonariuszy Służby Więziennej odbywają się co najmniej raz w roku. Ich konspekt przygotowuje kierownik działu ochrony, uwzględniając m.in. występujące i przewidywane zagrożenia. - Tego rodzaju ćwiczenia stanowią doskonały poligon doświadczalny dla personelu więziennego jednostki, bowiem pozwalają w warunkach zbliżonych do realnych przećwiczyć elementy obowiązujących w jednostce procedur ochronnych, przy współpracy ze Strażą Pożarną i Policją - podkreślają funkcjonariusze. 

Szkolenie w Bydgoszczy dotyczyło organizacji akcji ratunkowej oraz likwidacji zagrożeń. Scenariusz przewidywał trzy różne sytuacje: pożar w kantynie, odmowę wykonania polecenia opuszczenia sali widzeń przez agresywnego osadzonego i odmowę opuszczenia pojazdu konwojowego przez grupę osadzonych.

Pierwszy epizod wymagał interwencji strażaków. - Ponieważ pożar skutecznie odciął drogę ewakuacji, funkcjonariusze Straży Pożarnej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu musieli wyciąć stalową kratę okienną w trzeciej kondygnacji budynku. Ewakuacja przebiegła sprawnie i skutecznie - czytamy na stronie Służby Więziennej.

W dwóch pozostałych ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Udało się opanować wszystkie przewidziane w konspekcie zagrożenia. - Wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń pozwalają stwierdzić, że Załoga Aresztu Śledczego w Bydgoszczy jest obecnie profesjonalnie przygotowana do eliminowania różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (...) - zapewniają funkcjonariusze SW.

Na podstawie komunikatu prasowego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

Zdjęcia: por. Agnieszka Dzimińska/Areszt Śledczy w Bydgoszczy

 

mk Autor