Solec Kujawski 13 maj 2018 | Redaktor
Prom z Solca popłynie za rok. Umowy podpisane

mat. UG Solec Kujawski

Wkrótce rozpocznie się budowa promu oraz przebudowa przyczółków i dróg dojazdowych do przeprawy przez Wisłę pomiędzy Solcem Kujawskim i Czarnowem w gminie Zławieś Wielka.

W czwartek (10 maja) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów z wyłonionymi w przetargach wykonawcami inwestycji - informuje oficjalny portal województwa kujawsko-pomorskie.pl.

Prom na 15 aut

Przetarg na zakup i rozruch jednostki promowej wygrała spółka Techno Marine z Malborka, która zrealizuje zamówienie za kwotę 5,9 mln zł w ciągu 11 miesięcy oraz obejmie zadanie 24-miesięczną gwarancją.

Prom będzie jednostką boczno-kołową, z dwoma silnikami napędzającymi koła łopatkowe. Na głównym pokładzie znajdzie się miejsce dla 15 samochodów osobowych  lub 1 autobusu, 2 busów i 6 samochodów osobowych.  Na dziobie i rufie zamocowane będą klapy wjazdowo-zjazdowe podnoszone siłownikami hydraulicznymi. Na prawej burcie w rejonie śródokręcia usytuowana ma być sterówka, posadowiona nad pokładem w celu zapewnienia dobrej widoczności. Na lewej burcie będą miejsca siedzące dla 42 pasażerów, a na prawej dla 16 osób. Rozruch promu planowany jest w wiosną 2019 roku.

Prom w liczbach:

Długość konstrukcyjna – 24 m

Szerokość konstrukcyjna – 11 m

Prędkość – 13 km/h

Moc silników – każdy ok. 80-120 kW

Pojemność – 15 samochodów osobowych + 80 pasażerów

Nowe drogi do wyremontowanych przyczółków

Remont dróg dojazdowych do przeprawy oraz modernizację przyczółków wykona wyłonione przetargu konsorcjum firm, którego liderem jest firma „Gotowski”. Wartość zadania to 12,8 mln zł.

Od strony Solca Kujawskiego droga zostanie wzmocniona na odcinku od ul. Bydgoskiej do przyczółków, a na północnym brzegu od drogi krajowej nr 80 do przyczółków. Zaplanowano wykonanie jezdni o szerokości sześciu metrów z poboczem, od strony Solca powstanie również chodnik. Trasa będzie dostosowana do przejazdu pojazdów o nacisku do 10 ton na oś. Od strony Czarnowa - na przewężonym przejeździe przez koronę wału, gdzie ulokowane są urządzenia hydrotechniczne – pojawi się wahadłowa sygnalizacja świetlna. W ramach zadania skorygowana zostanie też geometria skrzyżowań ul. Żeglarskiej z ul. Kościuszki i Bydgoską w Solcu Kujawskim.  Przy skrzyżowaniu z drogami krajowymi w Solcu Kujawskim (DK nr 10) oraz Czarnowie (DK nr 80) staną tablice informujące m.in. o czasie oczekiwania na prom.

Najwięcej prac będzie toczyć się w obrębie istniejących wojskowych przyczółków. Zostaną one rozbudowane, oświetlone oraz wyposażone w monitoring. Przy każdym powstaną dwa stanowiska do przybijania jednostki promowej - takie rozwiązanie uwzględnia wahania poziomu wody w Wiśle. Przy przeprawie funkcjonować będą niewielkie parkingi (miejsce dla autokaru i 5 pojazdów osobowych). Wszystkie rozwiązania zostaną doprecyzowane na etapie sporządzania projektu budowlanego, który ma powstać w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy. Zakończenie prac budowlanych planowane jest wiosną przyszłego roku.

Umowy podpisane

Podpisy pod umową z wykonawcą inwestycji złożyli marszałek Piotr Całbecki, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Mirosław Kielnik, prezes firmy Gotowski Marek Gotowski oraz prezes firmy Techno Marine Sebastian Majewski. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył również wicemarszałek Dariusz Kurzawa. Gminę Solec Kujawski reprezentowali burmistrz Teresa Substyk i przewodniczący rady miejskiej Mariusz Zamorowski, gminę Zławieś Wielka wójt Jan Surdyka, powiat bydgoski starosta Wojciech Porzych, a powiat toruński starosta Mirosław Graczyk. W spotkaniu uczestniczył także udział profesor Zygmunt Babiński z Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

- Przeprawa promowa pomoże skomunikować ważne drogi krajowe nr 10 oraz 80, poprawi dostęp mieszkańców gminy Zławieś Wielka do miejsc pracy na terenie soleckiego parku przemysłowego. Liczymy też, że wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej tej części województwa. Samorząd województwa realizuje przedsięwzięcie wspólnie z Solcem Kujawskim, który jest partnerem wiodącym, powiatami bydgoskim, toruńskim oraz gminą Zławieś Wielka - tłumaczył marszałek Piotr Całbecki.

Źródło: Urząd Marszałkowski w Toruniu, kujawsko-pomorskie.pl 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor