STRAŻ MIEJSKA 986 27 mar 2018 | Redaktor
Jest robota w Straży Miejskiej. Do końca tygodnia czekają na zgłoszenia

fot. Anna Kopeć

Bydgoska Straż Miejska czeka na odważnych. Do 30 marca można składać aplikacje. Wśród warunków pracy m.in. narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą lub zarażoną HIV.

Tak, Straż Miejska czeka na odważnych. Do obsadzenia jest siedem etatów na stanowisku aplikant i jedno na stanowisku referent. Ogłoszenie o naborze zawiera szczegółowe wymagania wobec kandydatów na strażników, ale też warunki pracy, a tam m.in. narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą lub zarażoną HIV,

Najpierw kilka słów o wymaganiach na stanowisko aplikant. Niezbędnie trzeba posiadać:

 • wykształcenie min. średnie;
 • ukończone 21 lat;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nienaganna opinia;
 • obywatelstwo polskie;
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej - przeniesiony do rezerwy (nie dotyczy kobiet);

I bardzo ważne, strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Dodatkowo dobrze mieć:

 • odpowiednie przygotowanie do pracy w straży;
 • znajomość zadań i praw strażnika, wykonującego zadania należące do straży.

W jednym z kolejnych punktów opisane są warunki pracy strażnika. Uwaga! Dla ludzi o mocnych nerwach:

 • wysiłek fizyczny;
 • naturalne i sztuczne oświetlenie;
 • wymuszona pozycja ciała;
 • praca na terenie całej Bydgoszczy, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • praca w systemie równoważnym czasu pracy;
 • praca z ręcznym miotaczem gazu – czynnik pieprzowy;
 • praca w zmiennych warunkach atmosferycznych;
 • czynniki biologiczne: zawarte w kurzu miejskim,
 • wirusowe zapalenie wątroby typu C/HCV/ i B /HBV/,
 • narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą lub zarażoną HIV,
 • napad/postrzał z broni palnej,
 • stres,
 • praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej.

Znacznie mniej stresująca powinna być praca na stanowisku referent. Do zadań osoby zatrudnionej na nim należeć będzie „prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy w zakresie realizacji przez pracodawcę obowiązków wynikających  z przepisów prawa pracy, w szczególności: prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników Straży Miejskiej; ewidencjonowanie absencji pracowniczej; planowanie i organizowanie szkoleń pracowniczych; wykonywanie czynności związanych z obsługą archiwum zakładowego Straży Miejskiej; wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego”.

Ale i wymagania trochę większe, bo wśród niezbędnych m.in:

 • wykształcenie wyższe
 • praktyczna znajomość Kodeksu pracy i innych aktów prawnych związanych z prawem pracy    oraz systemu ubezpieczeń społecznych w stopniu umożliwiającym realizację zadań związanych z obsługą kadrową pracowników,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych,
 • bardzo dobra znajomość programów: Word, Excel,
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy.

Na zgłoszenia bydgoska Straż Miejska czeka już tylko do 30 marca 2018 roku. Dokumenty można składać  w siedzibie przy ul. Leśnej 12 w pokoju 112. Informacje udzielane są też telefonicznie pod numerem tel. (52) 58 58 765.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor