Aktualności | Redaktor 0
25 lis 16:34
30 mln euro na politykę terytorialną Świecia i Mogilna

30 mln euro na politykę terytorialną Świecia i Mogilna

Jedną czwartą budżetu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 będą dysponowały lokalne społeczności i organizacje, od stowarzyszeń samorządowych zarządzających środkami dla obszarów funkcjonalnych największych miast regionu, po działające w gminach lokalne grupy działania. Po zawarciu porozumień terytorialnych z partnerstwami zawiązanymi dla realizowania strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszarów funkcjonalnych miast prezydenckich (MOF/ZIT), samorząd województwa przystąpił do podobnej procedury w odniesieniu do pozostałych obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (OPPT). Wczoraj (24 listopada) podpisane zostały kolejne dwie tego typu umowy – z OPPT Świecia i OPPT Powiatu Mogileńskiego.