Historia | Redaktor 0
1 mar 2023
Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”. Symbol niezłomnej walki o wolną Polskę

Major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”. Symbol niezłomnej walki o wolną Polskę

Zygmunt Szendzielarz urodził się 12 marca 1910 r. w Stryju (w latach międzywojennych miasto powiatowe wchodzące w skład woj. stanisławowskiego), w wielodzietnej rodzinie urzędnika kolejowego. Po ukończeniu w 1929 r. gimnazjum matematyczno-przyrodniczego jako ochotnik wstąpił do wojska. W 1934 r., w stopniu podporucznika, otrzymał przydział do stacjonującego w Wilnie 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Jest jednym z najbardziej zasłużonych dowódców polowych pierwszej i drugiej konspiracji, dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK. Warto przybliżyć historię jego bohaterskich czynów.