Teatr Polski 13 wrz 2021 | Redaktor
Szukają polskiego Szekspira. Konkurs teatru w Bydgoszczy

fot. ilustracyjna, Anna Kopeć (archiwum)

Do 1 listopada można przesyłać prace w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Dramatopisarzy i Dramatopisarek „Szukamy Polskiego Szekspira”. Nagrodą będzie cyfrowa publikacja utworu oraz prezentacja w formie szkicu scenicznego.

To już XVII edycja wydarzenia, organizowana przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy oraz Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.

Odbiorcami konkursu są młodzi twórcy (12-21 lat) próbujący swoich sił w dramaturgii 
i dramatopisarstwie. Głównym celem, zgodnie z misją twórców, prof. Haliny Machulskiej i prof. Macieja Wojtyszko, jest edukacja przez sztukę.

Konkursowe sztuki w XVIII edycji Konkursu mają mieć formę monodramu (utworu scenicznego na jednego wykonawcę), inspirowanego hasłem „Głos ludzki”. Teksty należy nadsyłać razem ze zgłoszeniami w nieprzekraczalnym terminie do 1 listopada 2021 roku. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.teatrpolski.pl oraz www.assitej.pl w zakładkach dotyczących konkursu.

Wśród uczestników i laureatów dotychczasowych edycji Konkursu znaleźli się tacy twórcy polskiej kultury jak: Michał Walczak, Aneta Wróbel, Marta Guśniowska, Malina Prześluga, Zuzanna Bućko, Anna Wakulik, Natalia Mołodowiec, Paulina Danecka czy Adam Biernacki. Sztuki wybranych laureatów były wystawiane i publikowane, a oni sami uczestniczyli w krajowych i zagranicznych warsztatach teatralno-dramaturgicznych pod okiem profesjonalnych twórców.

Dla biorących udział w konkursie zostaną przygotowane masterclassy z dramatopisarzami Julią Holewińską, Marią Wojtyszko i Davitem Gabunią, którzy opowiedzą o swoim warsztacie i metodach pisania. Nagrody obejmują cyfrową publikację zwycięskich utworów oraz prezentację w formie szkicu scenicznego na scenie Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Organizator przewiduje także nagrody rzeczowe. 

Formularz zapisów na masterclassy: https://forms.gle/V3HtoyGZGYgL7JKy6

Informacje nt. konkursu, regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie www.teatrpolski.pl w zakładce „POLSKI SZEKSPIR”.

Aleksandra Rzęska, Teatr Polski w Bydgoszczy, zmiany, tytuł, lead - redakcja

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor