SĄD 24 wrz 2020 | Jarosław Aleksander
Przywłaszczył sobie bezcenny zabytek. Czeka go sąd

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Skotnikach (fot. wiki.)

Policjanci z Torunia ustalili sprawcę przywłaszczenia sobie bezcennego odkrycia z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Skotnikach. Podczas prac remontowych 38-latek znalazł XVI-wieczną bombardę.

Policjanci wydziału kryminalnego KMP w Toruniu ustalili, że jeden pracowników przeprowadzających prace remontowe na terenie parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Skotnikach przywłaszczył sobie wyjątkowe znalezisko.

 

Była to bombarda z XVI wieku. Za taki czyn grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

 

Artykuł 32 i 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mówi, że *"Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany, wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Analogiczne obowiązki ciążą na przypadkowym odkrywcy zabytku. Niedopełnienie tych czynności jest wykroczeniem (art. 115 i 116 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), jeżeli natomiast znaleziony przedmiot jest zabytkiem i poszukiwanie jego właściciela byłoby oczywiście bezcelowe, staje się on własnością Skarbu Państwa (art. 189 Kodeksu Cywilnego)" - informuje podinsp. Wioletta Dąbrowska.

 

38-latek odpowie za przywłaszczenie mienia przy jednoczesnym złamaniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

 

 

Na podstawie: ino.online

Jarosław Aleksander Autor

Katolicka Bydgoszcz