SĄD 11 sie 2020 | BR
Bezlitosny sąd. Dziecko skazane na długi!

fot. pixabay

Małoletnia dziewczynka odziedziczyła spadek z długami po dziadku. Sąd nie przyjął oświadczenia o odrzuceniu spadku. Interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rodzice małoletniej złożyli do sądu w imieniu córki oświadczenie o odrzuceniu spadku. Jednak aby mogli to uczynić wcześniej musieli uzyskać zgodę sądu rodzinnego. W międzyczasie termin złożenia oświadczenia minął i sąd go nie uznał. Tym samym orzekł nabycie spadku przez wnuczkę dłużnika.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że Sąd Rejonowy dopuścił się naruszenia zasad, praw i wolności konstytucyjnych, co dało mu podstawę do złożenia skargi nadzwyczajnej. RPO zarzuca naruszenie konstytucyjnej zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, a także zasady bezpieczeństwa prawnego.

 

Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego wnosi, aby ten uchylił postanowienie Sądu Rejonowego i wydał orzeczenie co do sprawy.

 

Na podstawie: rpo.gov.pl

BR

BR

BR Autor

Redaktor