Zdrowie i uroda 1 lut 2022 | Redaktor
Uzależnienie cyfrowe młodych.  W regionie można odbyć bezpłatną terapię

fot. Andrzej Goiński dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

We wtorek (1 lutego) rozpoczął się pilotażowy program terapeutyczny uzależnienia od mediów cyfrowych, który realizuje w naszym regionie marszałkowski Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Pomoc nie wymaga skierowania.

– Program jest kierowany do młodych mieszkańców naszego regionu, jest bardzo ważny i potrzebny. Odpowiada na nowe zjawisko, które może być tak samo niebezpieczne, jak inne nałogi – mówi marszałek Piotr Całbecki.

fot. Andrzej Goiński/UMWKP

25 stycznia odbyła się konferencja prasowa poświęcona tematyce rozpoczynającego się programu terapeutycznego, podczas którego marszałek Piotr Całbecki i dyrektor WOTUiW w Toruniu Małgorzata Wiśniewska przedstawili szczegóły projektu. Zapisy są otwarte, pierwsze spotkania z terapeutami od 1 lutego. Nie jest potrzebne skierowanie, udział w terapii jest bezpłatny, a pierwsza wizyta odbywa się w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia się do placówki. Ze wsparcia mogą korzystać dzieci od 11. roku życia, aż do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Na terapię składają się porady lekarskie, terapeutyczne, psychologiczne, sesje grupowe lub rodzinne.

Uzależnienie od mediów cyfrowych może powodować zaburzenia snu, akty agresji lub stany przygnębienia w momencie, gdy brakuje dostępu do komputera lub telefonu. Program terapeutyczny został uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia (...). Pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim na Kujawach i Pomorzu udziela Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Realizuje on świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W jego ramach funkcjonuje Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ulicy Szosa Bydgoska w Toruniu. Z terapii w poradni można skorzystać bez skierowania.

Poradnia przyjmuje osoby dorosłe (uzależnione, parterów osób uzależnionych, DDA) i osoby niepełnoletnie (oraz ich rodziców lub opiekunów). WOTUiW przyjmuje także do Całodziennego Oddziału Odwykowego, Ośrodka Krótkoterminowej Terapii Uzależnień przy ulicy Szosa Bydgoska oraz Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień przy ulicy Tramwajowej w Toruniu. Te oddziały oferują pomoc w ramach terapii indywidualnej i grupowej w różnych formach, dostosowywanych do potrzeb pacjentów. WOTUiW posiada także Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień i Oddział Odwykowy Całodobowy przy ulicy Włocławskiej w Toruniu, gdzie pacjenci przebywają pod stałą, całodobową opieką.

fot. Andrzej Goiński/UMWKP

W regionie funkcjonuje również Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, działająca w strukturze Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. Wszystkie te ośrodki i oddziały to jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rejestracja do Poradni, w tym do programu leczenia uzależnień dzieci od mediów, możliwa jest:

w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7.30-15.00,

we wtorki i czwartki 7.30-18.00

 

Numery telefonów do Poradni:

56 622 68 31,

507 871 735.

 

Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego; zmiany - redakcja

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor