Aktualności 11 lip 2020 | kp
150 milionów na budowę lub remont dróg. Dofinansowanie na 2021 rok

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Ponad 150 milionów złotych trafi do samorządów województwa kujawsko-pomorskiego z budżetu państwa. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz poinformował, że pieniądze zostaną wykorzystane na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i dróg gminnych w 2021 roku.

– Zachęcam i apeluję do samorządów o składanie wniosków w ramach nowej edycji Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – poinformował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz podczas mającej miejsce 9 lipca konferencji prasowej. – FDS to program, który zmienił oblicze Polski lokalnej, a 1238 km przebudowanych lokalnych dróg w ciągu minionych czterech lat musi robić ogromne wrażenie – dodał wojewoda.

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Fundusz Dróg Samorządowych ratunkiem dla gospodarki?

Dla zadań powiatowych i gminnych uzyskanie środków uzależnione jest od dochodów jednostek samorządu terytorialnego. To znaczy, że im niższy dochód własny jst, tym więcej można otrzymać. Całość dofinansowania nie może jednak wynieść więcej niż 80 procent kosztów realizacji zadania.

– Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z epidemią COVID-19 oraz konieczność podejmowania działań w celu ochrony sektora transportu drogowego, wsparcie finansowe udzielane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych stanowi jeden z istotnych elementów walki ze skutkami kryzysu gospodarczego i pobudzania aktywności gospodarczej przedsiębiorców – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

– FDS umożliwia finansowanie także dużych, wieloletnich inwestycji, dotychczas odkładanych przez samorządy. W ciągu 10 lat jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 36 mld zł – dodał. Zdaniem ministra rozwiązanie to ma pomóc w przyspieszeniu budowy bezpiecznej, spójnej oraz nowoczesnej sieci dróg lokalnych, oraz przyczynić się do realnego wzrostu konkurencyjności regionów.

Podział środków na poszczególne województwa

Najpierw Rada Ministrów wydaje rozporządzenie, na podstawie którego Minister Infrastruktury dokonuje podziału środków FDS na poszczególne województwa. Kolejno w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o wysokości środków dofinansowania, wojewodowie ogłoszą nabory wniosków na 2021 rok.

Podział środków w ramach FDS na 2021 rok

– Minister Infrastruktury zaakceptował podział środków Funduszu Dróg Samorządowych, które zostaną przeznaczone w poszczególnych województwach na tegoroczne dofinansowanie dróg samorządowych. W ramach naboru na 2021 rok na wsparcie zadań powiatowych i gminnych zaplanowano 3,2 mld zł – przekazuje Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego.

W naszym województwie limit dofinansowania zadań, realizowanych przez samorządy wyniesie ponad 150 tysięcy – dokładnie 151 959 803,54 zł. Natomiast limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 61 612 132,78 zł.

 

źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki (Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody)

kp Autor