Aktualności 27 maj 2020 | kp
30 lat temu odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe

fot. ilustracyjna/Anna Kopeć

W tym roku Dzień Samorządu Terytorialnego zbiega się z 30. rocznicą pierwszych po II wojnie światowej całkowicie wolnych wyborów samorządowych. 27 maja 1990 roku odbyły się w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast.

30 lat temu w naszym kraju odrodził się samorząd terytorialny – 27 maja 1990 roku odbyły się w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast. Ponad dwa tysiące ugrupowań wystawiło swoich kandydatów, a frekwencja wynosiła ponad 42 procent. Zapoczątkowało to reformę funkcjonowania państwa, która doprowadziła do decentralizacji władzy publicznej.

– Trzy dekady temu rozpoczęła się w naszym kraju rewolucja, dzięki której lokalne społeczności uzyskały realny wpływ na to, w jakim kierunku będą się rozwijać ich małe ojczyzny, jak będą się rządzić i wydawać publiczne środki, jaki kształt nadadzą wizjom przyszłości i marzeniom o dobrym życiu (...) – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Osiem lat później zakres funkcjonowania samorządu terytorialnego znacznie się rozszerzył – na poziomie lokalnym wprowadzono samorząd powiatowy, a na regionalnym samorząd wojewódzki.

W Kujawsko-Pomorskiem funkcjonują 144 gminy oraz 23 powiaty (w tym 4 powiaty grodzkie – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz). W uroczystości związane z Dniem Samorządu Terytorialnego wpisuje się obchodzone w czerwcu Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Beata Krzemińska) 

kp Autor