Aktualności 23 sie 2020 | kp
425 milionów dla kultury. Sejm jednogłośnie przyjął projekt

fot. PAP/Tytus Żmijewski

Pakiet pomocowy ma objąć instytucje samorządowe, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną w obszarze teatru, muzyki i tańca. Poza tym pomoc mają otrzymać scenotechnicy oraz sami twórcy i artyści.

– Już od początku epidemii widzieliśmy, jak bardzo potrzebujemy kultury – w różnych jej wymiarach. Wspierając twórców, dbamy, by mogła się dalej rozwijać – mówił Piotr Gliński.

W ubiegłym tygodniu (5 sierpnia) minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił powołanie Funduszu Wsparcia Kultury. W piątek (14 sierpnia) został on przyjęty przez Sejm. Pakiet pomocowy dla kultury wart jest 400 milionów złotych. Środki pochodzić będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

– Rozwiązanie jest elementem uchwalonej w piątek ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – czytamy na rządowej stronie.

Jednogłośna decyzja Sejmu

Decyzja Sejmu o zwiększeniu skali pomocy dla obszaru kultury była zgodna – 430 posłów było za, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. 400 milionów złotych przeznaczone będzie na bezpośrednią pomoc dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca. 50 milionów z tej sumy trafi do organizatorów techniki koncertowej. 

Pieniądze mają zrekompensować straty twórcom i ludziom kultury poniesione z powodu pandemii koronawirusa w okresie od 12 marca do 30 grudnia. Kwota ta pomoże zapewnić ciągłość artystyczną, wynagrodzić artystów i podnieść bezpieczeństwo epidemiologiczne. Rada Ministrów wyda specjalne rozporządzenie, które określać będzie szczegóły dysponowania tymi środkami.

Twórcy i artyści w trudniej sytuacji materialnej

Dodatkowe 25 milionów złotych przeznaczone zostanie na pomoc socjalną dla twórców, którzy znajdą się w trudnej sytuacji materialnej przez panującą pandemię. Już około 8 tysięcy zapomóg (16 milionów złotych) trafiło do ludzi związanych z obszarem kultury z Funduszu Promocji Kultury w 2020 roku. Ustawa trafiła do Senatu i będzie rozpatrzona w poniedziałek, 17 sierpnia.

O wsparcie będą mogły się ubiegać podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca w okresie od 12 marca do 30 grudnia 2020:

- samorządowe instytucje kultury w wymiarze do 40% utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej, zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019

- przedsiębiorcy (w tym firmy zajmujące się organizacją koncertów) i NGO-sy do 50% przychodów utraconych ze sprzedaży biletów zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019

źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

kp Autor