Aktualności 7 sty 13:02 | Redaktor
Bydgoscy studenci ze stypendiami ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Na zdjęciu od lewej stypendyści z UTP: Radosław Stachowiak, Dominka Płaczek, Piotr Swacha, Wojciech Ziółkowski, fot. UTP

Czworo studentów UTP i sześcioro studentów UKW otrzyma ministerialne stypendium za osiągnięcia. Jednorazowe wsparcie wynosi 17 tys. złotych.

Aby otrzymać stypendium, należało „wykazać” się szczególnymi osiągnięciami – złożono 1107 wniosków, z których pozytywnie rozpatrzono 488.

10 stypendystów studiuje na uczelniach bydgoskich. Wyróżnieni zostali studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: Patrycja Janowska, Klaudia Pankratiew (psychologia), Adam Skowron, Antoni Torzewski (filozofia), Katarzyna Anna Żołądkiewicz (wychowanie fizyczne), Filip Żuchowski (mechatronika) oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego: Dominika Płaczek, Piotr Swacha, Wojciech Ziółkowski, Radosław Stachowiak (mechanika i budowa maszyn).

Wszyscy stypendyści z UTP należą do Koła Naukowego Pojazdów Szynowych, którego opiekunem jest mgr inż. Paweł Maćkowiak. – To przede wszystkim ponadprogramowa aktywność w realizacji dodatkowych projektów, badań oraz udziału w konferencjach naukowych przyczyniła się do tego znaczącego wyróżnienia w skali ogólnopolskiej – tłumaczą na uczelni.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor