Aktualności 8 lut 18:35 | Redaktor
Bydgoszcz wytypowała tereny na utworzenie farm fotowoltaicznych

fot. ilustracyjna, Pixabay

Miasto wytypowało dziesięć lokalizacji, w których możliwe jest utworzenia farm fotowoltaicznych. Największa z nich miałaby powstać przy ul. Inwalidów. Pomieściłaby ponad 16 tysięcy paneli. Kolejne wytypowane tereny znajdują się nieopodal budowanej trasy S5 na Osowej Górze, w Fordonie, na terenie osiedla Bydgoszcz Wschód i w Wypaleniskach.

Do tej pory w Bydgoszczy zainstalowano ponad 2,5 tys. paneli fotowoltaicznych. Darmowy prąd ze słońca płynie już do 43 miejskich budynków. Miasto przekazało, że kolejnym krokiem w rozwoju zielonej energii będzie budowa farm fotowoltaicznych i niewykluczona jest współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

- Bydgoszcz postawiła sobie wysokie cele klimatyczne. Do 2050 roku razem z innymi polskimi miastami chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną. Aby to zrobić, musimy stale rozwijać i inwestować w zieloną energię. Jednym z działań w tym zakresie są prace nad inwentaryzacją terenów pod rozwój dużych farm fotowoltaicznych

– tłumaczy Tomasz Bońdos, koordynator ds. Zespołu ds. Zarządzania Energią

W 2020 roku dokonano przeglądu potencjalnych terenów pod rozwój dużych projektów fotowoltaicznych. Ich łączna powierzchnia to ponad 70 hektarów.

Opracowano dokument, zawierający lokalizację, wstępny projekt oraz koszty budowy. Ma on być podstawą do ubiegania się o dofinansowanie unijne. Miasto nie wyklucza również wydzierżawienia tych terenów potencjalnym inwestorom.

W dokumencie wskazano potencjalne tereny, na których możliwa jest budowa elektrowni słonecznych. Wytypowano działki, znajdujące się na obrzeżach Bydgoszczy, które stanowią nieużytki, tereny poprzemysłowe lub takie, gdzie nie ma możliwości budowy innych obiektów. Obszary te zajmują powierzchnię od 2 do 12 hektarów (łącznie 70 hektarów). Wśród wytypowanych lokalizacji znajdują się także tereny po byłych wysypiskach śmieci. 

 

Farmy fotowoltaiczne są instalacjami bezobsługowymi, nie emitują hałasu. Podstawowym elementem systemu fotowoltaicznego jest panel słoneczny, ustawiony pod kątem 30 stopni. Panele pokrywa się powłoką antyrefleksyjną, która zapobiega odbijaniu światła od jego powierzchni. Parki solarne nie wpływają negatywnie na środowisko ani ludzi. 

Na podstawie: UMB, zmiany red. ak

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor