Aktualności 17 sty 16:39 | ak
Czym ogrzewasz dom lub mieszkanie? Zgłoś swoje źródło ciepła do CEEB

fot. ilustracyjna, Pixabay

Od 1 lipca 2021 roku właściciele i zarządcy budynków lub lokali mają obowiązek złożyć deklarację o używanym źródle ciepła i spalaniu paliw. Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można złożyć za pośrednictwem internetu.

CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu zlokalizowanie przestarzałych pieców i kotłów tzw. kopciuchów. Zgodnie z obowiązującym prawem, mają one zostać zlikwidowane do końca 2023 roku.

Właścicielom budynków i zarządcom zostało pół roku na złożenie deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. Do tej pory zarządcy i właściciele domów jednorodzinnych złożyli zaledwie 3,3 tys.deklaracji dla ok. 28 tys. punktów adresowych. Wciąż ok. 90 proc. właścicieli budynków nie wypełniło tego obowiązku.

Kto ma obowiązek złożyć deklarację?
Deklarację musi złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu w którym znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW. Chodzi zarówno o lokalne mieszkalne jak i niemieszkalne. Termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r. Obowiązek dotyczy też posiadaczy działek rekreacyjnych ROD, którzy zainstalowali w swoich domkach/altankach piece, kominki czy bojlery na wodę.

W przypadku nowo powstałego obiektu czas jest znacznie krótszy, wówczas deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ogrzewania.

Deklarację można złożyć:
- wypełniając formularz bezpośrednio w CEEB – www.zone.gunb.gov.pl (należy posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód) lub

- w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pokój 204 (tel.52 58 58 141) lub drogą pocztową na ww. adres.

Materiały do pobrania (format PDF):
1.    Fromularz A
2.    Formularz B
3.    Ulotka informacyjna CEEB

Jakie dane należy podać w deklaracji?

W deklaracji wymagane są wyłącznie podstawowe dane:
1.    imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2.    adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3.    informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4.    numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5.    adres e-mail (opcjonalnie).

źródło:Oficjalny Serwis Bydgoszczy

ak Autor