Aktualności 19 wrz 19:45 | ak
Dodatek do ogrzewania nie tylko węglem. Ile można dostać?

fot. Pixabay

Jednorazowe dodatki dla posiadaczy kotłów na drewno, LPG lub opał, zmiana terminu wypłaty dodatku węglowego na 60-dniowy oraz wypłaty jednego dodatku na jeden adres – to najważniejsze zapisy nowej ustawy o wsparciu odbiorców ciepła.

W Bydgoszczy wnioski o dodatek węglowy przyjmuje od 17 sierpnia Wydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy. Główny punkt przyjęć wniosków znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 65 na parterze – główne wejście do budynku.

Do tej pory miasto przyjęło ponad 8 tys. wniosków na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tys. złotych.

Wnioski można składać:

  • w poniedziałek, środę, czwartek  w godzinach od 8.00 – 16.00
  • we wtorek w godzinach 8.00 – 18.00
  • w piątek w godz. 8.00 – 14.00

We wniosku należy podać dane wnioskodawcy m.in. imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, miejsce zamieszkania. Najważniejsze dane, które muszą znaleźć się we wniosku, to informacja o źródle ogrzewania na paliwo stałe.

We wniosku o dodatek węglowy należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane pieniądze. Aby przyspieszyć procedurę weryfikacji wniosków należy przygotować zaświadczenie o złożeniu deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Należy również wpisać dane (imię, nazwisko, PESEL, dokument) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. 

W sobotę (17 września) prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;

Do najistotniejszych zawartych w niej zmian należy doprecyzowanie, że wypłata jednego dodatku węglowego jest możliwa na jeden adres zamieszkania. W sytuacji złożenia kilku wniosków na ten sam adres, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawiane są bez rozpatrzenia.

Ustawa wprowadza również nowe jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy. Tak jak w przypadku dodatków węglowych, źródło ciepła musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o dodatek będą przyjmowane na Wojska Polskiego 65, w momencie publikacji ostatecznych wzorów wniosku, które pojawią na stronie www.bydgoszcz.pl/swiadczenia.

Ponadto, co istotne, ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy. Czas na złożenie wniosku upływa 30 listopada.

Aktualne informacje wzorów wniosku dostępne są na stronie www.bydgoszcz.pl/swiadczenia

Dodatek wyniesie:
•    3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy.  
•    1 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest drewno kawałkowe
•    2 tys. zł w przypadku ogrzewania na olej opałowy
•    500 zł dla ogrzewania na LPG.

źródła: Oficjalny Serwis Bydgoszczy, zmiany - redakcja

ak Autor