Aktualności 16 sty 2021 | Redaktor
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 31 stycznia

fot. ilustracyjne Pixabay

W związku z aktualną wciąż trudną sytuacją epidemiczną dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do 31 stycznia na dotychczas obowiązujących zasadach – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W tej chwili prawo do tego świadczenia przysługuje rodzicom do końca ferii czyli do niedzieli (17 stycznia).

Zasiłek opiekuńczy  zarówno  z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Zgodnie z przepisami, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie w przypadku:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą liczyć:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

źródło: gov.pl, zmiany red. ak

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor