Aktualności 8 sty 2020 | Redaktor
Wykładowca UTP otrzymał tytuł profesora

fot. UTP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 28 listopada 2019 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych dr hab. inż. Dariuszowi Borońskiemu, pracownikowi Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Dariusz Boroński urodził się w 1967 roku w Bydgoszczy. Z UTP związany jest od 1987 roku, kiedy to rozpoczął studia na kierunku mechanika i budowa maszyn. Po ukończeniu studiów w 1992 roku został zatrudniony w zespole naukowym prof. Józefa Szali na Wydziale Mechanicznym. Pracę doktorską obronił w 1999 roku, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2005 roku.

W pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi ze zmęczeniem materiałów i konstrukcji, metodami eksperymentalnymi w budowie i eksploatacji maszyn oraz projektowaniem mechatronicznych układów badawczo-pomiarowych. Jest autorem oraz współautorów kilku nagradzanych w kraju i zagranicą systemów badawczych wspomagających badania zmęczeniowe, w tym analizę lokalnych rozkładów odkształceń, automatyczne monitorowanie przebiegu pękania zmęczeniowego, a także badania własności mechanicznych z zastosowaniem mikropróbek.

Ma w dorobku ok. 120 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych. Wypromował trzech doktorów, a także ponad 40 inżynierów i magistrów inżynierów.

W działalności dydaktycznej zajmuje się głównie zagadnieniami podstaw konstrukcji maszyn. Angażuje się także w przedsięwzięcia badawcze realizowane we współpracy z jednostkami gospodarczymi z regionu i kraju.

fot. UTP

Źródło: UTP

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor