Aktualności 16 cze 14:42 | ak
Dziki na Osowej Górze. Co zrobić, gdy spotkamy dzika?

fot. Anna Kopeć, archiwum

Mieszkańcy Osowej Góry muszą zachować czujność. Po osiedlu spacerują dziki. W przypadku ich pojawienia się w pobliżu zabudowań, należy taki przypadek pilnie zgłosić. Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekaże uzyskaną informację do myśliwego w celu podjęcia procedury odstrzału redukcyjnego dzików.

W ostatnich latach coraz częściej można spotkać dzika nie tylko w lesie. Niejednokrotnie przekonali sie o tym mieszkańcy Osowej Góry. Zwabiane jedzeniem zwierzęta coraz częściej zapuszczają się na osiedla. Jak należy się zachować w takiej sytuacji? 

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy wystosował do mieszkańców specjalny apel. Oto jego treść:

APEL DO MIESZKAŃCÓW DZIELNICY OSOWA GÓRA 

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje, że w celu zapobiegnięcia podchodzenia dzików pod miejską zabudowę uprasza się mieszkańców o bezwzględne dostosowanie się do poniższych zasad. Zapewni to skuteczność prowadzonych działań, a Państwu bezpieczeństwo.

PROSIMY O:
− wychodzenie z psami wyłącznie na smyczy;
− niewystawianie pojemników z odpadami komunalnymi, zwłaszcza w nocy, aby nie były źródłem pożywienia, a w dniu ich odbioru należy wystawiać je przed posesję dopiero przed godziną 6 rano;
− niedokarmianie zwierząt poprzez wyrzucanie resztek jedzenia;
− znaczne ograniczenie spacerów w okolicach Użytku Ekologicznego Zielona Ostoja;
− w przypadku pojawienia się dzików w pobliżu zabudowań mieszkalnych należy taki przypadek pilnie zgłosić do Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dyżurny Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekaże uzyskaną od Państwa informację do myśliwego w celu podjęcia procedury odstrzału redukcyjnego dzików w przedmiotowym rejonie.

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, całodobowy tel. 52-58-59-888 

ak Autor