Aktualności 4 lip 2020 | Redaktor
Ile możesz zarobić ? Warto znać przepisy by nie stracić świadczeń rodzinnych

fot. JT/arch.

Dla uczniów i studentów pobierających rentę rodzinną z ZUS jest ryzyko jej zawieszanie lub utraty. Warto zapoznać się z limitami zarobków jakie wyznaczają przepisy.

ZUS ma obowiązek zawiesić prawo do renty w wypadku gdy przychód przekroczy 130% przeciętnego wynagrodzenia. Renta może być również zmniejszona jeśli przychód będzie wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Warto przypomnieć:

 

Od 1 czerwca 2020 roku kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3732,10 zł brutto. Natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130 proc. tego wynagrodzenia wynosi 6931 zł brutto.

 

Osoba pobierająca rentę rodzinną musi powiadomić ZUS o wszelkich zmianach statusu majątkowego, podjętej pracy czy dodatkowych przychodach. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może skutkować utratą prawa do renty rodzinnej.

 

Na podstawie: ZUS

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor