Aktualności 25 sty 14:47 | Redaktor

Postanowieniem z dnia 28 października 2020 roku Sąd Okręgowy w Słupsku, II Wydziale Karnym stwierdził nieważność wyroku Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 21 marca 1983 roku wydanego w sprawie II K 53/83 w części dotyczącej Piotra Pankanin, z mocy którego został on skazany za czyn z art. 282 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku - kodeks karny (Dz. U. z 1969 r., nr 13, poz. 94) na karę roku pozbawienia wolności orzekając z obowiązkiem przepracowania na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Więcborku 20 godzin w stosunku miesięcznym.

infromację opublikowano na zlecenie Sądu Okręgowego w Słupsku

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor