Aktualności 12 lip 2021 | materiał partnera
Jak poruszać się w kontraruchu rowerowym, kontrapasami?

fot. ZDMiKP

Jak poruszać się po ulicach z kontraruchem rowerowym? Czym jest kontrapas? Jak wyglądają zasady pierwszeństwa? Przed wyruszeniem w miasto warto zapoznać się z zasadami kontraruchu rowerowego.

Warto wiedzieć czym charakteryzują się ulice z kontraruchem i jak bezpiecznie się po nich poruszać rowerem. Drogowcy przygotowali parę wskazówek.

Ulica z kontraruchem rowerowym to wprowadzenie ruchu rowerów „pod prąd" – dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego w jezdniach ulic jednokierunkowych.Ulicę, na której wprowadzono kontraruch rowerowy najłatwiej rozpoznać po znakach drogowych:
- odcinki dróg z ruchem rowerowym „pod prąd" wyposażone są w znaki pionowe D-3 „droga jednokierunkowa" (i B-2 „zakaz wjazdu" ze strony przeciwnej) z tabliczką „Nie dotyczy rowerów".

Kontraruch rowerowy może być stosowany tylko na drogach jednokierunkowych z ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

- ruch rowerzystów odbywa się po jezdni – po prawej stronie patrząc w kierunku ruchu rowerzysty!

Oznakowanie


Tabliczki „Nie dotyczy rowerów" informujące o kontraruchu:
- na odcinkach długości ok. 5 – 20 m przed i za skrzyżowaniem wprowadza się oznakowanie poziome w formie wyznaczenia krótkiego pasa ruchu dla rowerów jadących w kierunku przeciwnym do kierunku pozostałych pojazdów (nawierzchnia oznaczona na czerwono), a oddzielenie części jezdni przeznaczonej na kontraruch rowerowy od pozostałej części jezdni następuje linią ciągłą, poza tym można zastosować także fizyczne rozdzielenia (wyspa rozdzielająca w krawężnikach, wyspa rozdzielająca z elementów prefabrykowanych, separator itp.).

Kontrapas rowerowy – jest to pas ruchu dla rowerów, wyznaczony na całej długości oznakowaniem poziomym, w kierunku przeciwnym do ruchu innych pojazdów na drogach jednokierunkowych.


Kontapasy rowerowe stosuje się na drogach o dopuszczalnej prędkości od 30 do 50 km/h. 

Najważniejszą zasadą jest w tym przypadku, że po kontrapasach rowerowych cykliści mogą prouszać się TYLKO w jednym kierunku. Ruch w przeciwną stronę odbywa się po prawej stronie jezdni i zgodnie z zasadami ogólnymi ! 
[ przykład ul. Wiatrakowej na Szwederowei (powyższe zdjęcie) - jadąc w dół korzystamy z kontrapasu. Jadąc "pod górę", rowerzyści poruszają się po stronie samochodów ]

Oznakowanie
Kontrapas rowerowy wyznacza się na jezdni, jako jej część oddzieloną od części przeznaczonej dla ruchu pojazdów w kierunku wskazanym znakiem D-3 „droga jednokierunkowa", oznakowaniem poziomym (linia ciągła lub linia przerywana) i ewentualnie separatorami ruchu na wlocie i wylocie odcinka jednokierunkowego. Odcinki dróg, na których wyznaczono kontrapasy wyposażone są również w znaki pionowe D-3 „droga jednokierunkowa" (i B-2 „zakaz wjazdu" ze strony przeciwnej) z tabliczką „Nie dotyczy rowerów".

Często na takich ulicach stosuje się znaki poziome w postaci „sierżantów rowerowych" stosowanych dla kierunku zgodnego z kierunkiem zasadniczym na drodze. Spełniają one rolę podpowiedzi dla rowerzysty, w jakim kierunku można poruszać się rowerem na danej ulicy oraz którą częścią jezdni należy jechać.

Natomiast z perspektywy kierowcy samochodu, sierżant rowerowy jest informacją, że w danym miejscu może spodziewać się rowerzysty. 

 

zdjęcia i mat. ZDMiKP