Aktualności 21 lis 14:33 | kp
Kto ma płacić za oświatę? Bydgoszcz domaga się zmian w systemie edukacji

fot. ilustracyjna, Anna Kopeć

Planowane na piątek (20 listopada) spotkanie ministra edukacji z samorządowcami, dotyczące sytuacji w oświacie, nie doszło do skutku. Przemysław Czarnek nie mógł się pojawić w Warszawie osobiście i zaproponował „obecność” zdalną, na co nie przystali samorządowcy.

– Sytuacja w oświacie jest teraz bardzo trudna, problemów jest bardzo dużo. O nich wszystkich chcieliśmy porozmawiać z ministrem Czarnkiem. Przede wszystkim o sposobie organizacji i finansowania oświaty – mówi zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz, przewodnicząca Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Edukacji. 

Spotkanie z Przemysławem Czarnkiem miało się odbyć w Warszawie, w siedzibie resortu, gdzie czekali na niego m.in. Iwona Waszkiewicz oraz przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polski, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw RP. Jednak Minister Czarnek, z przyczyn prywatnych, nie mógł stawić się w umówionym miejscu osobiście i zaproponował połączenie zdalne.

– Wraz z Dariuszem Piontkowskim byłem dziś gotów do rozmów z samorządowcami. Z powodów obiektywnych połączyłem się zdalnie. Samorządowcy zrezygnowali jednak z dzisiejszych rozmów i poprosili o inny termin spotkania zdalnego. Liczę zatem na efektywne rozmowy w przyszłym tygodniu – pisze na swoim Twitterze Czarnek.

–  Zaproponowaliśmy przełożenie spotkania na inny termin, w którym wszyscy będziemy mogli korzystać z takich samych narzędzi, łącząc się online – wyjaśnia Iwona Waszkiewicz. Teraz samorządowcy czekają na zaproponowanie im kolejnego terminu spotkania, który odpowiadałby ministrowi.

Finansowanie oświaty

Samorządowcy skarżą się na konieczność dopłacania do „kosztownej” reformy oświaty. Między innymi chodzi o koszty likwidacji gimnazjów oraz podwyżek dla nauczycieli, które są obecnie finansowane przez budżety samorządów, choć zadanie zlecił rząd. 

– Z punktu widzenia dużych miast, kolejnym problemem jest dbałość o wysoką jakość edukacji. Niezbędne jest opracowanie standardów edukacyjnych związanych z organizacją i finansowaniem oświaty oraz przekazanie większych kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego. Ważne jest, aby zmienić podejście kształcenia w szkołach do modelu kształtowania samodzielności w poszukiwaniu wiedzy – tłumaczy Waszkiewicz.

źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy, TT

kp Autor