Aktualności 18 cze 2020 | Jarosław Aleksander
Kto straci 500+? Zaczęły się kontrole

fot. pixebay

Polskie rodziny, także te pracujące za granicą często pobierają świadczenie 500+. Jednak te które korzystają ze świadczeń także w kraju, gdzie pracują mogą stracić polskie świadczenia. 

Wiele polskich rodzin na co dzień mieszka i pracuje za granicą. Te które, są blisko kraju np. pracując w Niemczech pobierają podwójne świadczenia. Rozpoczęły się kontrole tego procederu. 

Sprawa rozpoczęła się od decyzji niemieckiego Trybunału Finansowego (BFH), który w swej decyzji stwierdzi, że:

Rodziny polskie otrzymujące świadczenie 500+ otrzymają niemiecki zasiłek obniżony o tą kwotę. 

Wg. prawa międzynarodowego pierwszeństwo w ponoszeniu kosztów świadczeń ma państwo w którym rodzina pracuje. Jednak w regionach przygranicznych częsta jest sytuacja gdy jeden z rodziców pracuje w kraju pochodzenia a drugi za granicą. Powoduje to niejasność prawną.

Z tych powodów także w Polsce rozpoczęto kontrole rzeczywistego stanu podstawy nalliczania świadczeń. 

Od 1 lipca 2019 roku rodzina w Niemczech otrzymuje 204 euro na pierwsze i drugie dziecko, 210 euro na trzecie i 235 euro na każde kolejne dziecko.

 

Na podstawie:BHF/MRPiPS

Jarosław Aleksander Autor

Katolicka Bydgoszcz