Aktualności 24 maj 2023 | Redaktor
Kujawsko-pomorscy sołtysi integrują i aktywizują

fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego w auli UMK spotkali się wczoraj (23 maja) sołtysi z całego regionu. Wydarzenie poświęcone było marszałkowskiemu (wojewódzkiemu) budżetowi obywatelskiemu, strategiom rozwoju lokalnego do 2027 roku i ważnym lokalnym projektom realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD). Była to także okazja, by podziękować najdłużej działającym sołtysom.

Podczas spotkania, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej i członka zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej, 72 sołtysów odebrało podziękowania za długoletnią pracę na rzecz lokalnych społeczności, a najdłużej pełniący funkcję sołtysa – od 67 lat – Heliodor Kubiak z Osiecza Małego (gmina Boniewo, powiat włocławski), otrzymał najwyższe wojewódzkie odznaczenie, medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

 

Pan Heliodor w wieku 18 lat wstąpił do wojska, a po odbyciu służby wojskowej (w 1956 roku) został sołtysem. Funkcję  tę pełni nieprzerwanie do chwili obecnej. To dzięki jego zaangażowaniu w latach osiemdziesiątych w Osieczu Małym pobudowano kapliczkę, która cały czas służy wiernym. Jest pogodnym i pomocnym człowiekiem, życzliwym i chętnym do pomocy. W kryzysowych sytuacjach zawsze dąży do pojednania.

 

- To państwo jako sołtyski i sołtysi bardzo często inicjujecie i realizujecie projekty służące mieszkańcom naszego regionu, zachęcacie ich do społecznej aktywności i pracy na rzecz lokalnej społeczności. Bo przecież to na tym poziomie, najbardziej podstawowym a zarazem fundamentalnym, obywatele uczą się współodpowiedzialności za rozwój najbliższej okolicy, a potem dalej – gminy, powiatu, regionu. Za to wszystko chcielibyśmy państwu dzisiaj podziękować - za Wasz codzienny trud i zaangażowanie w sprawy, które mają duże znaczenie dla podnoszenia jakości życia w waszym środowisku  – powiedziała przewodnicząca Elżbieta Piniewska.

 

- Sołtysi mają niezachwianą wiarę w demokrację. Odgrywają dziś ogromną rolę nie tylko dla mieszkańców sołectw, ale są także wsparciem dla wójtów, starostów i innych samorządowców. Jestem przekonany, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego ma sens tylko wówczas, gdy realizujemy je oddolnie i z udziałem wszystkich zainteresowanych – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Gospodarz województwa przybliżył zebranym ideę marszałkowskiego budżetu obywatelskiego i mechanizmu RLKS (rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) w nowej perspektywie finansowej. Wskazał także istotną rolę sołectw w procesie wdrażania tego instrumentu, zapraszając sołtyski i sołtysów do włączenia się w ocenę przygotowanych strategii i ich zaopiniowania. Prezentacja marszałka Piotra Całbeckiego (pdf)

 

- Zależy nam by właśnie sołtysi – jako wiejscy liderzy, którzy najlepiej przecież znają problemy i potrzeby lokalnych społeczności – mieli istotny wpływ na gospodarowanie pieniędzmi wojewódzkiego budżetu obywatelskiego i na to, jakie projekty zostaną dzięki nim urzeczywistnione – zaznaczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Marszałkowski budżet obywatelski (w puli pół miliarda złotych) to środki na granty i dotacje, dzięki którym organizacje i aktywne społecznie grupy nieformalne, pragnące zrobić coś pozytywnego dla własnych środowisk, będą mogły zrealizować wypracowane wspólnie pomysły i inicjatywy dotyczące m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej i wsparcia lokalnych przedsiębiorców, a także projekty w dziedzinie wsparcia społecznego adresowane do osób starszych, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami. To LGD-y będą tymi środkami dysponować, wybierając przedsięwzięcia do wsparcia i dzieląc granty.

 

Spotkanie było także okazją do konsultacji i rozmów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

 

Do 7 czerwca trwa konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego, których istotą jest opracowanie, wspólnie z mieszkańcami naszych sołectw, wsi i miast, pomysłów na rozwój gospodarczy i społeczny na najbliższe 6 lat. Czytaj Pół miliarda z funduszy unijnych na Wasze projekty

 

Zwieńczeniem spotkania był koncert „Zabiorę Cię dziś na bal – Wodecki Tribute”.

 

źródło: UMWKP

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor