Aktualności 3 sie 2020 | kp
Kujawsko-Pomorskie po raz 20. nagrodzi zasłużonych mieszkańców. Przedłożono termin składania wniosków

fot. Anna Kopeć/archiwum

Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego kolejny raz zostaną przyznane za najbardziej wartościowe dokonania w obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej oraz biznesowej.

Prestiżowe wyróżnienia przyznane będą za wyjątkowe dokonania w roku 2019. – Uhonorujemy najlepszych z najlepszych – osoby i zespoły, które swoją aktywnością, zaangażowaniem i pracą czynią dobro i służą rozwojowi regionu. Promujemy twórcze, nowatorskie przedsięwzięcia, warte naśladowania w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a przede wszystkim twórcze i aktywne postawy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Nagrody w tym roku przyznane zostaną w następujących dziedzinach:

· gospodarka
· fundusze unijne
· rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
· innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich
· nauka, badania naukowe i postęp techniczny
· edukacja
· kultura
· ochrona zdrowia
· sport
· ochrona środowiska naturalnego
· działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka
· budowa społeczeństwa obywatelskiego
· promocja województwa.

 

Termin składania wniosków

O przyznanie Nagrody Marszałka możemy się ubiegać do 7 września. Do tego czasu należy złożyć papierowy wniosek osobiście w punkcie podawczym Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać na adres: Sekretarz Kapituły Nagród Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. Drugi egzemplarz – w wersji elektronicznej (na dowolnym nośniku lub na adres: nagrodymarszalka@kujawsko-pomorskie.pl.

Szczegóły na oficjalnej stronie województwa - kujawsko-pomorskie.pl

Wśród ubiegłorocznych laureatów są m. in. spółka Lafarge Cement z Barcina (powiat żniński) za modernizację i rozbudowę Cementowni Kujawy w Piechcinie, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim z Bydgoszczy za projekt i budowę Centrum Pomocy Świętego Brata Alberta, prof. dr hab. inż. Adam Gadomski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy za opracowanie modeli bioinspirowanych w fizyce oraz ich zastosowanie w medycynie i inżynierii biomedycznej oraz Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu za popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu oraz promowanie jego walorów kulturowych. Laureatem Nagrody Marszałka Województwa w 2018 roku w dziedzinie kultury był ksiądz kanonik Adam Ceynowa, proboszcz parafii WNMP w Chełmnie.

 

źródło: Urząd Marszałkowski

kp Autor