Aktualności 27 sty 2021 | Redaktor
Miasto planuje nowe torowiska. Jest czas na zgłaszanie uwag

fot. UMB

W poniedziałek (1 lutego) rozpoczną się konsultacje związane z koncepcjami nowych tras tramwajowych. Torowiska mają powstać m.in. w Śródmieściu, na Bartodziejach, Szwederowie i Górzyskowie.

Konsultacje dotyczyć będą rozwoju sieci tramwajowej po roku 2021. Przed rokiem zlecono przygotowanie koncepcji. Analizowane było utworzenie następujących tras tramwajowych:

  • wzdłuż ulicy L. Solskiego – Pięknej – Szubińskiej – Kruszwickiej (I etap od ronda Kujawskiego do Bielickiej, II etap od Bielickiej do ronda Grunwaldzkiego)
  • wzdłuż ulicy Artyleryjskiej
  • wzdłuż ulicy Chocimskiej i Nowoświeckiej
  • od pętli Bielawy wzdłuż ul. Chodkiewicza i al. S. Wyszyńskiego.

Opracowano także koncpecję rozbudowy pętli tramwajowej „Las Gdański”.

Konsultacje potrwają od 1 do 28 lutego. Swoją opinię będzie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje - link aktywny od 1 lutego) lub fizycznie przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz). Dodatkowo 16 lutego o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje.

Uwagi przeanalizują projektanci i pracownicy ZDMiKP. Zaakceptowane pomysły zostaną ujęte w koncepcji lub będą wprowadzane na etapie sporządzania projektu budowlano-wykonawczego. Prowadzone będą  również rozmowy ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy oraz z radami osiedli, których dotyczyć mają nowe trasy.

Nowa trasa przez Szwederowo

Najdłuższa z zaplanowanych tras prowadzić ma od ronda Kujawskiego ulicami Solskiego, Piękną, Szubińską i Kruszwicką do ronda Grunwaldzkiego. Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4 km ma pozwolić na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem a centrum miasta. Inwestycja ta pozwoli na skrócenie czasów podróży środkami transportu publicznego na relacji Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie – Śródmieście. Ważna częścią inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego-Piękna do przekroju dwujezdniowego, zgodnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja tej trasy oznaczać będzie m.in. wykupy nieruchomości i wyburzenia po zachodniej stronie ul. Pięknej. Na skrzyżowaniu z ul. Szubińską projektanci przewidują ułożenie fragmentu torowiska również w kierunku Błonia, które mogą początkowo pełnić funkcje torów odstawczych. Na placu Poznańskim zakłada się wykorzystanie istniejącego tunelu dla pieszych jako dojścia na przystanki. Dodatkowo powstałyby tam również windy. Na Kruszwickiej i Szubińskiej rozważane jest zastosowanie zielonego torowiska z odkrytymi szynami. Z myślą o budowie tej trasy wyprowadzono już torowisko w rejonie modernizowanego ronda Kujawskiego. Atutem tej trasy jest możliwość podziału zadania na etapy. Na wysokości ul. Bielickiej projektanci planują pętlę. W pierwszym etapie powstanie odcinek pomiędzy rondem Kujawskim i ul. Bielicką.

Tramwajem przez Bartodzieje

Opracowana została również koncepcja związana z budową torowiska wzdłuż ul. Wyszyńskiego pomiędzy pętlą Bielawy a rondem Fordońskim. Realizacja tej inwestycji ma zapewnić sprawniejsze połączenie centrum Bydgoszczy przez licznie zamieszkane osiedla Bielawy oraz Bartodzieje z ulicą Fordońską i za jej pośrednictwem z Fordonem. Umożliwi również sprawny dojazd do obiektów zlokalizowanych przy ulicy Chodkiewicza, takich jak: Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Wojewódzka Komenda Policji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz planowany nowy kampus Akademii Muzycznej.

Torowisko o długości 1,6 km zlokalizowane byłoby pomiędzy jezdniami ul. Wyszyńskiego. Jak podkreśla miasto, największym wyzwaniem będzie jednak wpięcie torów do węzła na rondzie Fordońskim. W ocenie projektantów najlepszym rozwiązaniem będzie kompleksowa przebudowa ronda Fordońskiego na rondo turbinowe.

Na Bielawach konieczne będzie też wybudowanie nowego odcinka ul. Chodkiewicza pomiędzy ulicami Wybickiego i Wyszyńskiego oraz przebudowa pętli tramwajowej. Torowisko na ul. Wyszyńskiego również może zostać zaprojektowane jako zielone z odkrytymi szynami. Trasa ta byłaby pierwszym etapem budowy alternatywnego połączenia ronda Fordońskiego z pętlą na ul. Rycerskiej.

Wzdłuż Artyleryjskiej czy Nowoświecką?

Budowa połączenia tramwajowego pomiędzy pętlą Rycerską a ulicą Gdańską za pomocą dwutorowej linii tramwajowej ma skrócić podróż środkami transportu publicznego z północnej części miasta do Śródmieścia, przyczynić się do skróceniu czasu dojazdu do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, a także do rewitalizacji osiedla Bocianowo (...) Projektanci zaproponowali dwa warianty budowy takiego połączenia.

Pierwsza koncepcja zakłada budowę torowiska o długości 1,1 km  w miejscu dzisiejszych kolejowych  torów odstawczych przy ul. Artyleryjskiej. Wymagałoby to m.in. przebudowy ronda oraz wyburzenia budynków na końcu ul. Kościuszki i Pomorskiej oraz narożnych kamienic na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza i Gdańskiej. W przypadku tego wariantu konieczna jest budowa nowej ulicy na początkowym odcinku przy rondzie J. Szügyi Trajtlera oraz przebudowa istniejącej infrastruktury w obrębie pętli przy ul. Rycerskiej. Ul. Artyleryjska zostanie natomiast rozbudowana w trakcie prac nad trasą WZ.

 Alternatywą jest zaprojektowanie nieco krótszego torowiska przez ul. Nowoświecką – nową ulicę wytyczoną do obsługi powstającego osiedla w północnej części Bocianowa. Tramwaj zlokalizowany byłby w osi jezdni (podobnie jak na Chodkiewicza). Takie rozwiązanie jest spójne z uchwalonym ostatnio miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta. Także w przypadku tego wariantu konieczne są wyburzenia narożnych kamienic u zbiegu ulic Gdańskiej i Chodkiewicza oraz na dalszym odcinku – w rejonie ul. Pomorskiej i Świeckiej. Konieczna byłaby również przebudowa pętli autobusowo-tramwajowej przy ul. Rycerskiej.

Niezależnie od wariantu połączenie ulicy Gdańskiej z pętlą przy ul. Rycerskiej byłoby drugim etapem rozbudowy linii tramwajowych – łączących rondo Fordońskie z pętlą.

Trzy tory w Lesie Gdańskim

Dodatkowo opracowana została koncepcja rozbudowy pętli w Lesie Gdańskim. Zakłada ona jej wyposażenie w dodatkowe tory, co pozwoli dostosować ją do zawracania w tym miejscu większej liczby linii tramwajowych. Obecnie znajdują się tam tylko: jeden tor przelotowy przy przystanku końcowym i dwa tory przy przystankach początkowych, co utrudnia synchronizację kursowania tramwajów linii nr 1, 2 i 10.

mat./zdjęcia UMB

skróty, zmiany red. (ak)

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor