Aktualności 12 maj 16:53 | mk
Miasto wybrało koncepcję „ogrodu społecznego” przy BCOPW

fot. Urząd Miasta Bydgoszczy (Bydgoszcz.pl)

Ogród przeznaczony na potrzeby działań organizacji pozarządowych powstanie przy BCOPW. Komisja konkursowa wybrała koncepcję tej przestrzeni.

Ogród przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Gdańska 5) ma być „przestrzenią spotkań sąsiedzkich, kontaktu z naturą oraz promocji zdrowego trybu życia”. Ma także, podobnie jak samo Centrum, umożliwiać realizację przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe.  

Konkurs na koncepcję tej przestrzenie Miasto ogłosiło w styczniu. Autorką pracy, która najbardziej spodobała się jury, jest Wiktoria Opoń z Bydgoszczy.

Komisja zwróciła szczególną uwagę na ekonomiczność rozwiązań projektowych przedstawionych w pracy, funkcjonalność, a także optymalną, pod względem kosztowym i eksploatacyjnym, możliwość utrzymania ogrodu. Przedstawiona koncepcja w maksymalny sposób zapewnia naturalne wykorzystanie terenu. Praca w najwyższym stopniu  jest zgodna z ideą ogrodu społecznego, którego realizacja może odbywać się etapowo z zaangażowaniem społecznym.

- czytamy na stronie urzędu miasta.

Koncepcja ma zostać zrealizowana stopniowo, „wysiłkiem wielu ludzi – społeczników, okolicznych mieszkańców i organizacji pozarządowych. To ma być proces, w który zaangażowane będą różne grupy społeczne” - przekazuje ratusz.

Autorka wybranej koncepcji otrzyma nagrodę rzeczową.

BCOPW zostało otwarte w 2018 roku, w miejscu po księgarni „Współczesnej”. Centrum ma służyć organizacjom społecznym i nieformalnym grupom, które mogą tu prowadzić swoją działalność bez ponoszenia kosztów. Możliwa jest organizacja spotkań, konferencji czy wystaw. 

Zdjęcia: mat. Urzędu Miasta Bydgoszczy (Bydgoszcz.pl)

mk Autor