Aktualności 16 sie 12:17 | mk
Na tych kierunkach są wolne miejsca. Dodatkowe nabory na bydgoskich uczelniach

fot. ilustracyjna,/Anna Kopeć, archiwum

Osoby, które do tej pory nie zarejestrowały się studia stacjonarne, mogą wziąć udział w dodatkowej rekrutacji. Nabór uzupełniający trwa już na Politechnice Bydgoskiej oraz Collegium Medicum, natomiast 17 sierpnia rozpocznie się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Rejestracja w ramach rekrutacji uzupełniającej na UKW potrwa do 12 września 2022 roku. Mogą uczestniczyć w niej zarówno osoby, które rejestrowały się w systemie rekrutacyjnym w I turze, jak i te, które jeszcze tego nie zrobiły.

Dostępne kierunki studiów stacjonarnych I stopnia to:

administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe, biologia, biotechnologia, cyberdemokracja i studia nad rozwojem, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ekonomia, fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej, germanistyka, historia, innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska, lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska, logopedia, matematyka, mechatronika, pedagogika z modułem „animacja społeczna i zarządzanie kulturą”, pedagogika z modułem „doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery”, pedagogika z modułem „edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne”, pedagogika z modułem „opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju”, pedagogika resocjalizacyjna, prawo w biznesie, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, wychowanie fizyczne, zarządzanie dziedzictwem kulturowym;

Można wziąć również udział w rekrutacji na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną (jednolite studia magisterskie). 

Kierunki studiów stacjonarnych II stopnia, na które nadal można kandydować, to:

administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ddukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, ekonomia, filologia angielska, filologia polska, geografia, informatyka, lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka, lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska, mechatronika, pedagogika z modułem „animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami”, pedagogika z modułem „edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne”, pedagogika z modułem „logopedia”, pedagogika z modułem „pedagogika ogólnopedagogiczna”, pedagogika z modułem „pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”, pedagogika z modułem „wsparcie dziecka i rodziny”, pedagogika z modułem „zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem”, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (przedłużony nabór), stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczn, zarządzanie bezpieczeństwem narodowym.

Również do 12 września na UKW trwa rekrutacja na studia niestacjonarne. Jest to I tura, dostępne są wszystkie kierunki zaocznych studiów z oferty UKW.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zarejestrować się na stronie www.rekrutacja.ukw.edu.pl, wybrać kierunek studiów i uiścić opłatę rekrutacyjną. 

Oferta PBŚ

Politechnika Bydgoska rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne I stopnia prowadzi do 22 września, do godz. 12.00. Kierunki, na których są wolne miejsca, to:

architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, automatyka i elektronika, biotechnologia, budownictwo, elektrotechnika, energetyka, geodezja i kartografia, finanse i rachunkowość, inspekcja weterynaryjna, inżynieria farmaceutyczna, inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria środowiska, komunikacja wizualna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, teleinformatyka, transport, wzornictwo, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika.

Do 30 sierpnia trwa podstawowa rekrutacja na studia niestacjonarne (wszystkie kierunki); rekrutacja uzupełniająca na te studia rozpocznie się 5 września, potrwa do 22 września.

Studia z zakresu nauk medycznych

Nabór uzupełniający prowadzi również Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Do 13 września można wziąć udział w rekrutacji na kierunki: audiofonologia, terapia zajęciowa, dietetyka, analityka medyczna.

Do 31 sierpnia mogą zarejestrować się kandydaci na studia na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Egzaminy wstępne w ramach drugiego naboru zaplanowano na 12-14 września.

mk Autor