Aktualności 10 cze 19:44 | Redaktor
Najważniejsze nazwiska w sprawach zdrowia w województwie [LISTA]

fot. KPUW

W poniedziałek (10 czerwca) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia powołań konsultantów wojewódzkich z określonych dziedzin medycyny.

Chciałbym państwu podziękować, że zdecydowali się państwo pełnić odpowiedzialną funkcję konsultantów wojewódzkich. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, bo każdy z państwa ma ogromny dorobek naukowy, medyczny oraz pracy w służbie zdrowia – mówił wojewoda Michał Sztybel . - Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję. Jestem przekonany, że  to będzie dobra współpraca. Są wśród nowych konsultantów osoby, które już pełniły tę funkcję, jak kilka osób, które są zupełnie nowe.

Konsultanci wojewódzcy powoływani są przez wojewodę na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2024 r. poz. 69). Wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. Są ciałem doradczym oraz przedstawicielem wojewody w reprezentowanej dziedzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Będziemy się starać jak najlepiej i jak najrzetelniej wypełniać powierzone nam funkcje na następną kadencję  – powiedział Paweł Rajewski, nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

Powołani Konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia

  • lek. dent. Jerzy Mucha w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Studia Medyczne w Gdańsku rozpoczął w 1984 roku. Doświadczenie zawodowe składa się z wieloletnich staży i zdobytych dyplomów związanych ze stomatologią,
  • dr n. med. Paweł Rajewski w dziedzinie chorób zakaźnych. Studia na Wydziale Lekarskim rozpoczął od 1998, aktywnie uczestniczy w Członkostwie Towarzystwach Naukowych. Autor lub współautor ponad 200 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych,
  • dr hab. n. med. Milena Świtońska prof. UMK w dziedzinie neurologii. Studia na Wydziale Lekarskim w Bydgoszczy rozpoczęła w 1990 roku. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTN oraz od 2005  jest biegłym sądowym,
  • dr n. med. Adrianna Makarewicz w dziedzinie onkologii klinicznej. Wieloletnie doświadczenie związane z onkologią m.in. badania kliniczne w nowotworach: żołądka, przełyku, jelita grubego, piersi, płuca, czerniaka, narządu rodnego,
  • dr n. o zdr. Beata Łangowska-Grodzka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Praktyk i teoretyk w dziedzinie pielęgniarstwa. Specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego,
  • mgr Monika Biełanos w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Przełożona pielęgniarek z wieloletnim stażem. Dodatkowo swoją wiedzą i doświadczeniami dzieli się ze studentami, jako wykładowczyni i opiekun praktyk na uczelni,
  •  dr hab. n. med. Maciej Socha prof. UMK w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Lekarz specjalista położnictwa i ginekologii, ginekologii onkologicznej, perinatologii. Uczestniczył w wielu szkoleniach związanych z położnictwem, ginekologią oraz chirurgią. Również przynależy do kilku towarzystw naukowych,
  • mgr Elżbieta Rachowska w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z psychologią uzależnień, psychologią kliniczną oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne,
  • lek. med. Katarzyna Wojciechowska w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa w dziedzinie urologii. Kierownik Katedry Urologii i Andrologii w Collegium Medicum w Bydgoszczy - otrzymał m.in. tytuł Fellow of the European Board of Urology (FEBU).

Źródło i foto: KPUW

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor