Aktualności 5 lut 14:43 | Redaktor
Nowa wspólna polityka rolna: kluczowa rola dla regionów - marszałek dziś przedstawia opinię w Brukseli

fot. Mieszko Matusiak UMWKP

Marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów (NAT) Isilda Gomes, po serii konsultacji z interesariuszami z całej Europy i politykami, przedstawiają dziś (5 lutego) w Brukseli pierwsze założenia przygotowywanej przez nich opinii Komitetu Regionów na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej. Dokument będzie jednym z kluczowych dla przyszłości europejskiego rolnictwa. 

Wśród pytań, które sobie stawiamy w toku prac nad opinią, są m.in. te dotyczące wsparcia rolników, którzy zdecydują się na transformację gospodarstwa w kierunku zrównoważonej gospodarki, a także kwestie dotyczące ograniczenia nieuczciwej konkurencji związanej z niekontrolowanym napływem importowanych produktów rolnych. Wierzę, że uda nam się osiągnąć konsensus wszystkich zainteresowanych stron także w kwestii kluczowej roli regionów  w zarządzaniu wspólną polityką rolną i w jej wdrażaniu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W toku konsultacji gospodarz naszego województwa i pani Gomes, która jest też burmistrzem portugalskiej gminy Portimão, spotkali się m.in. z interesariuszami reprezentującymi regiony oraz mniejsze jednostki administracyjne wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organizacje europejskich producentów rolnych, grupą roboczą Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie” oraz przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (AGRI) Norbertem Linsem.

Przyszłość rolnictwa na naszym kontynencie była też przedmiotem debaty, na którą marszałek Piotr Całbecki zaprosił w połowie stycznia do Przysieka pod Toruniem przedstawicieli środowisk rolniczych i związani z wsią samorządowców naszego regionu oraz ekspertów.

Zatwierdzenie projektu opinii przez NAT spodziewane jest 22 marca, przyjęcie przez Komitet Regionów ostatecznej wersji dokumentu podczas czerwcowego (19.06) posiedzenia plenarnego. 

 

źródło: UMWKP

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor