Aktualności 3 kwi 2023 | Redaktor
Nowe drogi wokół kampusu Akademii Muzycznej

fot. AM

Trwa budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej. To największa inwestycja realizowana obecnie w Bydgoszczy. Jej częścią będzie nowy układ komunikacyjny w tej części Śródmieścia. Zlecamy jego zaprojektowanie i budowę. Wcześniej o drogowych rozwiązaniach rozmawialiśmy z mieszkańcami.

- O budowę nowoczesnego kampusu dla bydgoskiej uczelni zabiegaliśmy przez wiele lat – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Dlatego przekazywaliśmy na ten cel niezbędne grunty, zmienialiśmy plany zagospodarowania przestrzennego. Teraz przystępujemy do budowy dróg, które zapewnią bezpieczny i wygodny dojazd do nowoczesnego gmachu. Nie mam wątpliwości, że to dobrze ulokowane pieniądze. Akademia Muzyczna z nowym kampusem stanie się atrakcyjnym miejscem przyciągającym do Bydgoszczy wielu młodych zdolnych ludzi. Równocześnie dzięki tej inwestycji rewitalizujemy kolejny kwartał Śródmieścia.

 

Drogowa część inwestycji realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przetarg na to zadanie został ogłoszony 31 marca. Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy czas realizacji całego przedsięwzięcia wstępnie szacowany jest na półtora roku. W tym roku na rozpoczęcie prac projektowych i wykup niezbędnych nieruchomości miasto zabezpieczyło w budżecie miasta prawie 2 mln zł.

 

Jak dojedziemy do kampusu?

Nowoprojektowany układ drogowy mają tworzyć mają dwie nowe ulice:

  • nowa ulica prostopadła do Gdańskiej przebiegająca po północnej stronie boiska Szkoły
  • nowa ulica o łamanym przebiegu i łącznej długości około 500 metrów zapewniająca bezpośrednią obsługę terenu przylegającego do Akademii, a także połączenie z ulicą Kamienną na wysokości budynku ENEA

Będą to ulice kategorii gminnej i klasy funkcjonalnej dojazdowej. Wzdłuż obu ulic planowane są zatoki  do parkowania (prostopadłego względem osi jezdni). Na Kamiennej zaplanowano prawoskręt dla pojazdów wjeżdżających na nową ulicę. Wyjazd na Kamienną możliwy ma być tylko w prawą stronę.

 

Co jeszcze się zmieni?

Przebudowane zostaną krótkie odcinki istniejących chodników i dróg rowerowych wzdłuż ul. Kamiennej. Uwzględniając prestiżowy charakter przyszłej ulicy przy kampusie  projektant zaproponował zróżnicowanie materiałów  nawierzchniowych, podkreślających odmienne funkcje poszczególnych elementów ulicy (jezdnie bitumiczne , opaski z kostki płukanej, chodniki z płyt betonowych, miejsca postojowe z kostki). Przewidziano nasadzenie pojedynczych szpalerów drzew wzdłuż obu projektowanych ulic. Drzewa będą wkomponowane w pasy parkingowe, które specjalnie w tym celu podzielono na segmenty. Warto podkreślić, że zgodnie z wnioskami mieszkańców ZDMIKP wystąpił do Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz do Rady Estetyki Miasta Bydgoszczy w celu  konsultacji projektu. Zalecenia obu organów np. sposób układania chodnikowych płyt i materiały zostaną uwzględnione w projekcie budowlanym. Zależy nam, by rewitalizowaną część Śródmieścia z nowym kampusem wyróżniała wysoka estetyka.

 

Warto wiedzieć

Nowy 8-kondygnacyjny gmach kampusu Akademii Muzycznej pomieści m.in. cztery sale koncertowe – symfoniczną, kameralną, teatralno-operową i organową, a także sale dydaktyczne i dom studenta. Prace budowlane o wartości prawie 400 mln zł wraz z wyposażeniem obiektu planowo mają zakończyć się w 2026 roku. Inwestycja od początku jest  wspierana przez bydgoski samorząd. Już w 2012 roku z myślą o rozwoju uczelni prezydent Bydgoszczy zaproponował budowę nowego gmachu, zamiast pozyskiwania starszych nieruchomości wymagających przebudowy. Działkę o wartości 9 mln zł już w 2014 toku na rzecz uczelni nieodpłatnie  przekazało uczelni miasto Bydgoszcz. W 2018 roku uchwalony został przez Radę  Miasta nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uwzględniający nową inwestycję. Prace budowlane przy kampusie są natomiast finansowane z budżetu centralnego. Inwestycja została wpisana do kontraktu terytorialnego w 2014 roku.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor