Aktualności 16 cze 11:44 | ak
Było to już 37. ślubowanie urzędników

fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

W środę (16 czerwca) dwudziestu trzech pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ślubowało służbę państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej.

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, którzy skończyli służbę przygotowawczą, złożyli ślubowanie na sztandar województwa kujawsko-pomorskiego. 

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania” – takie słowa wypowiedzieli dzisiaj nowi pracownicy urzędu.

Było to już 37. ślubowanie urzędników od wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

- Jako urzędnicy mamy odpowiedzialną misję - służymy mieszkańcom regionu. Wierzę, że sumiennie wypełniając powierzone obowiązki sprostają państwo wszystkim zawodowym wyzwaniom. Życzę wielu sukcesów i satysfakcji w karierze zawodowej  – mówił marszałek Piotr Całbecki

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym (również kierowniczym), podpisują umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy. W tym czasie mają obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Następnie zdają egzamin, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

Urzędnicy, którzy złożyli ślubowanie reprezentują departamenty:

· Zdrowia
· Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego
· Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich
· Środowiska
· Wydział Koordynacji RLKS
· Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
· Kancelarię Sejmiku

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Beata Krzemińska)

Zdjęcia Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP 

ak Autor