Aktualności 2 lut 18:34 | Redaktor
Obwodnice Golubia-Dobrzynia i Chełmży - zapoznaj się z wariantami przebiegu tras

fot. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

W ramach naszego regionalnego programu budowy obwodnic rozszerzamy sieć kujawsko-pomorskich dróg o czternaście kolejnych obejść. Za dwa tygodnie (16 lutego) odbędzie się druga tura konsultacji społecznych w sprawie przebiegu obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Mieszkańcy mogą zapoznać się także ze wstępnymi wariantami przebiegu obejścia Chełmży.

Obwodnice mają jak najlepiej rozwiązywać lokalne problemy, dlatego już na etapie projektowania chcemy poznać zdanie mieszkańców. Jestem przekonany, że wspólnie z nimi i lokalnymi samorządowcami uda się wypracować optymalny przebieg tras - mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Trzy warianty obejścia Golubia-Dobrzynia (mapa na zdjęciu)

 

Projektanci przygotowali trzy warianty trasy, która pozwala wyprowadzić tranzyt z centrum historycznego miasta. Znacząco się one różnią, każdy kończy się na innej drodze wojewódzkiej:

 

  • wariant 1 (zaznaczony na mapie kolorem granatowym) omijać ma miasto od strony północno-wschodniej i skomunikować drogi wylotowe w kierunku Kowalewa Pomorskiego, Wąbrzeźna, Rypina i Zbójna. Ominąłby on również Podzamek Golubski. Wymaga budowy mostu na Drwęcy;

 

  • wariant 2 (czerwony) przewiduje, że miasto zyska obwodnicę od strony północno-wschodniej i dodatkowo od strony południowej. Obejście zaczyna się w obrębie skrzyżowania dróg na Kowalewo Pomorskie i Wąbrzeźno, wykorzystuje teren po dawnej linii kolejowej, a kończy w Antoniewie, gdzie łączy się z drogą na Dobrzejewice. Konieczna byłaby budowa dwóch mostów na Drwęcy;

 

  • wariant 3 (zielony) zakłada otoczenie miasta nową trasą od strony zachodniej i północnej. Obwodnica zaczynałaby się w Antoniewie, ominęła Podzamek Golubski i dotarła do Białkowa, gdzie łączyłaby się z trasą na Rypin. Podobnie jak wariant 1 zakłada budowę jednego mostu na rzece Drwęcy.

 

Po pierwszej turze konsultacji z mieszkańcami projektanci wprowadzili szereg zmian, które pozwoliły odsunąć drogę od projektowanej nowej zabudowy, uzgodnili przebieg tras z innymi jednostkami i opracowali parametry drogi. Druga tura konsultacji zadecyduje o wyborze preferowanego wariantu, który będzie też podstawą do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Z wariantami można zapoznać na stronie https://konsultacje-golub-dobrzyn.com

 

źródło: biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor