Aktualności 18 sty 2022 | ak
Od lutego parkowanie w Bydgoszczy zdrożeje. Miasto przygotowuje się też do powiększenia strefy

fot. ZDMiKP

Od 1 lutego zdrożeją bilety za pozostawienie auta w strefie płatnego parkowania - za pierwszą godzinę w Podstrefie A zapłacimy 3,80 zł, a w Podstrefie B - 2,60 złotego. Zostaną też wprowadzone pierwsze zmiany w zakresie granicy Podstref. Pozostałe czekają nas w drugiej połowie roku.

Do Podstrefy A wcielony zostanie parking przy ul. Ustronie, a granica Podstrefy B w okolicach placu Poznańskiego zostanie zmieniona - obecny obszar będzie częścią Podstrefy A (ul. Grudziądzka, ul. Teskowej itp.).

Opłata za pierwszą godzinę parkowania w Podstrefie A będzie wynosić 3,80 zł (obecnie 3 zł), a całodzienna opłata za parkowanie – 36,5 złotego.

Mapa Podstrefy A w dobrej rozdzielczości tutaj 


Za pierwszą godzinę parkowania w Podstrefie B zapłacimy 2,60 zł (obecnie 1,50); całodzienna opłata w tej strefie będzie wynosić 25,00 złotych.

Mapa podstrefy B w dobrej rozdzielczości tutaj.

Nastąpią też zmiany w zakresie abonamentów dla mieszkańca. Abonament miesięczny dla pojazdu osoby zameldowanej na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP obecnie jest ważny na ulicy zameldowania; od lutego abonament zostanie rozszerzony o jedną dodatkową wskazaną przy zakupie ulicę przylegającą do ulicy zameldowania, zlokalizowaną w tej samej Podstrefie.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w przypadku, gdy ulica zameldowania lub ulica przyległa przebiega przez dwie podstrefy, abonament upoważnia do parkowania wyłącznie na tej części ulicy, która znajduje się w Podstrefie zameldowania. Ceny abonamentów nie ulegają zmianie.

Przewidziano też wyższe kary dla parkujących bez opłat: 200 zł (obecnie 50 zł). W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub w najbliższym dniu roboczym po tym dniu pobierana będzie niższa opłata, w wysokości 120 złotych. W przypadku płatności przelewem liczy się data wpływu na konto ZDMiKP.

Uruchomienie parkingu (ul. Grudziądzka) w Podstrefie C nastąpi po oddaniu go do użytkowania. Zostanie on podzielony na dwie części, jedna będzie dostępna dla klientów urzędu. Opłata za pozostawienie auta nie została jeszcze określona. Pozostałe zmiany w zakresie granic SPP zostaną wprowadzone w drugiej połowie roku.

źródło: ZDMiKP

ak Autor