Aktualności 5 lip 19:31 | Redaktor
Odeszła doktor Ewa Puls. Pożegnania

fot. Facebook/Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Doktor Ewa Puls zmarła w czwartek (4 lipca). Wzruszające pożegnanie zamieścił w mediach społecznościowych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

4 lipca 2024 r. zmarła dr Ewa Puls (1959-2024), emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Historycznego UKW. Miała 64 lata.
Dr Ewa Puls urodziła się w Bydgoszczy 28 listopada 1959 r. Tu uczęszczała do szkoły podstawowej, a następnie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Studia historyczne odbyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku (edukacja europejska) i na Uniwersytecie Gdańskim (pomiar i ewaluacja dydaktyczna). Uczestniczyła także w wizytach studyjnych w Holandii, Belgii i RFN (Bawaria). Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w szkolnictwie podstawowym w 1982 r., by od 1993 r. przejść do pracy w liceum ogólnokształcącym. Od 1997 r. do 2020 r. była związana z obecnym Wydziałem Historycznym UKW. Pracowała w Zakładzie Dydaktyki Historii i Edukacji Europejskiej. W 2004 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską „Wielki Konkurs Wiedzy o Bydgoszczy” jako sposób kształtowania lokalnej świadomości historycznej napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Rulki uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. W 2008 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.
Dydaktyka historii była Jej pasją. Toteż na UKW przede wszystkim prowadziła przedmioty związane z dydaktyką historii: Dydaktyka historii, Dydaktyka historii w szkolnictwie wyższym, Regionalizm w edukacji historycznej i społecznej, Historia i społeczeństwo – Dziedzictwo epok, Historia – niematerialne dziedzictwo kultury, Edukacja permanentna, Dziedzictwo kulturowe w edukacji obywatelskiej. Nadzorowała praktyki dydaktyczne studentów Historii w szkołach podstawowych i średnich. Prowadziła także zajęcia z dydaktyki historii na studiach podyplomowych tak w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW, jak i Instytucie Historii i Archiwistyki UMK oraz w Koszalinie. Drugim obszarem w dydaktyce akademickiej dr Ewy Puls stała się turystyka historyczna i kulturowa. Realizowała takie przedmioty jak: Formy organizacji turystyki. Turystyka eventowa i ożywionej historii. Dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy, Terenowe ścieżki edukacyjne.
Od 1984 r. była związana z Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy oraz Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy, którego została członkiem honorowym. W latach 1993‒1996 kierowała Wielkim Konkursem Wiedzy o Bydgoszczy, którego uczestnikami była młodzież szkół podstawowych i średnich. Zdobyte w trakcie realizacji tego konkursu doświadczenia pozwoliły Jej na opracowanie programu „Bydgoszcz ‒ moja mała Ojczyzna” będącego narzędziem kształtowania lokalnej świadomości historycznej i wdrażanego w bydgoskich szkołach od 2000 r., adresowanego do uczniów i nauczycieli skupionych w Szkolnych Kołach Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Konkurs ten został wpisany do Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021‒2028. W ramach TMMB od 2013 roku wspólnie z IHiSM UKW organizowała Powiatowy Interdyscyplinarny Konkurs „Młody Przyjaciel Bydgoszczy” (również wpisany do Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy). Przez 5 lat współorganizowała Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach. Uczestniczyła w działaniach Komisji Dydaktycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Prowadziła także warsztaty w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli.
Dr Ewa Puls została odznaczona: Brązowym Krzyżem Zasługi w 1989 r.; Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w 1995 r.; Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1997 r.; Medalem KEN w 2002 r.; Złotym Krzyżem Zasługi w 2003 r.; Odznaką Zasłużony Działacz Kultury w 2004 r.; Odznaką Honorową za Zasługi dla Turystyki w 2010 r.; Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis w 2010 r.
Cześć Jej Pamięci!
--
Uroczystości pogrzebowe śp. dr Ewy Puls odbędą się 9 lipca (wtorek). Msza żałobna zostanie odprawiona w kaplicy cmentarnej na Jarach (ul. Lotników) na Błoniu o godz. 11.30, a następnie o 12.00 nastąpi pogrzeb na tym samym cmentarzu.

Równie wzruszający wpis zamieściło Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy:

Baner NIW

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor