Aktualności 6 kwi 2020 | Redaktor
Pierwsze izolatorium w województwie kujawsko-pomorskim [KOMUNIKAT]

fot. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „Orion” w Ciechocinku/Facebook

W Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA „Orion” w Ciechocinku działa pierwsze w województwie kujawsko-pomorskim izolatorium. . W niedzielę (5 kwietnia) po południu przebywały w nim 22 osoby, wolnych miejsc było 128.

Izolatorium to miejsce dla chorych na COVID-19, którzy przechodzą tę chorobę łagodnie, ale są źródłem zakażenia dla innych osób. Wojewoda będzie wskazywał miejsca izolatoriów, które będą zmieniane.

W izolatoria mogą zmieniać się hotele, hostele, akademiki czy sanatoria. Aby stać się izolatorium, każdy z tych obiektów musi spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Do izolatorium będą kierowane: osoby chore na COVID-19 o łagodnym przebiegu, niewymagające hospitalizacji; osoby, u których podejrzewa się chorobę (zostały skierowane przez lekarza do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS CoV-2 w izolacji poza szpitalem); osoby, którym lekarz zlecił izolacje w domu, ale ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać; osoby, którym lekarz zlecił izolację w domu, ale nie mogą poddać się jej w miejscu zamieszkania.

Przepisy mówią, że każdy pacjent musi mieć zapewnione: osobne pokoje z łazienką, opiekę medyczną na miejscu w izolatorium i łączność telefoniczną z personelem medycznym lub personelem izolatorium, trzy posiłki dziennie.

Stan zdrowia pacjentów przebywających w izolatorium musi być monitorowany przez personel medyczny, a przynajmniej dwa razy ma kontrolować go pielęgniarka. Nad izolowanymi czuwa również lekarz, który wizytuje pacjentów lub udziela im teleporady medycznej np. przez telefon.

Pacjent opuszcza izolatorium wyłącznie na podstawie wypisu, po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego testów diagnostycznych.

Koszt pobytu pacjenta pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia.

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonują trzy hotele dla medyka, które zapewniają 188 wolnych miejsc dla lekarzy i kadry szpitali, którzy na co dzień walczą o zdrowie i życie pacjentów zakażonych koronawirusem. Są to Hotel „Daglezja” w Przysieku, Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Wilga w  Górznie, „Invest-Hotel”  w Grudziądzu.

rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól, red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor