Aktualności 14 wrz 18:51 | mk
Politechnika Bydgoska zaczyna współpracę z sanepidem

Od lewej: Wojciech Koper, dyrektor WSSE w Bydgoszczy; prof. Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej im. J. i J. Śniadeckich/fot. PBŚ

14 września podpisano porozumienie o współpracy Politechniki Bydgoskiej i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. – Współpraca stwarza również szanse do rozwoju okołomedycznych kierunków studiów. Jednym z nich jest inżynieria farmaceutyczna, którą uruchomiamy od października – mówi rektor uczelni, prof. Marek Adamski.

Na mocy porozumienia poliechnika i stacja sanitarno–epidemiologiczna będą wspólnie realizować projekty badawcze i przygotowywać opracowania tematyczne. Współpraca obejmie także korzysanie z infrastruktury badawczej, wspólną organizację konferencji, imprez edukacyjnych związanych z ochroną zdrowia.

Ma także sprzyjać rozwojowi kierunków okołomedycznych na politechnice – uczelnia w nowym roku akademickim uruchamia inżynierię farmaceutyczną. – Ponadto, pracownicy akademiccy oraz studenci zyskają możliwość odbywania staży zawodowych i praktyk w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – mówił prof. Marek Adamski, rektor PBŚ.

– Wierzę, że ta współpraca będzie bardzo owocna i korzystna dla obu stron. Mogę zapewnić, że  zapewnimy udział naszych najlepszych specjalistów i ekspertów w wszelkich imprezach organizowanych przez Politechnikę Bydgoską. Służyć będziemy także wszelką pomocą merytoryczną – zapowiedział dyrektor WSSE w Bydgoszczy, Wojciech Koper. 

Porozumienie zostało podpisane na trzy lata, z możliwością przedłużenia.

mk Autor