Aktualności 7 sie 2020 | kp
Ponad 2 miliony dofinansowania dla bydgoskiej uczelni

fot. Anna Kopeć

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy otrzyma ponad 2 miliony złotych wsparcia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Uniwersytet znalazł się na ósmym miejscu listy rankingowej wśród największych uczelni w kraju z dofinansowaniem w wysokości 2 111 111 zł.

Wniosek UTP został opracowany w Regionalnym Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii. Realizacja projektu trwać będzie dwa lata. W skład konsorcjum, oprócz samej uczelni wchodzi Spółka Celowa UTP sp. z o.o. oraz Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.

Liderem tego projektu jest bydgoska uczelnia, która dotychczas uczestniczyła we wszystkich trzech edycjach tego programu. Celem „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, szczególnie w zakresie ich komercjalizacji.

– Według założeń ministerstwa realizacja działań powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między światem nauki i biznesu – przekazuje Michał Grzybowski, kierownik Działu Informacji i Promocji UTP. – Ma się to odbywać między innymi poprzez inicjowanie i wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, poszukiwanie przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”; przygotowanie projektów komercjalizacji badań.

źródło: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

kp Autor