Aktualności 6 gru 14:41 | Redaktor
Przedszkole bydgoskiego Braille’a gotowe [ZDJĘCIA]

fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Funkcjonalnie zaplanowaną przestrzeń do zabaw i rehabilitacji mają teraz do dyspozycji maluchy z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy. W dzisiejszym (6 grudnia) uroczystym otwarciu nowego budynku przedszkola uczestniczy wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. 

Ta inwestycja jest dopełnieniem systemu opieki nad dziećmi słabowidzącymi i niewidomymi. Oddział przedszkolny w ośrodku Braille’a funkcjonował dotąd w budynku zbyt skromnym wobec potrzeb – podkreśla wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Na potrzeby przedszkola przebudowany został zabytkowy dwukondygnacyjny obiekt przy ulicy 3 Maja 11, pozyskany przez samorząd województwa od samorządu miejskiego Bydgoszczy. W budynku znalazło się pięć sal dydaktycznych oraz nowocześnie wyposażone gabinety terapeutyczne: psychologa i pedagoga, logoterapii, rehabilitacji wzroku, okulistyczny i sala integracji sensorycznej z elementami sali doświadczenia świata. Dzięki realizacji projektu powstało 21 dodatkowych miejsc dla przedszkolaków (łącznie ośrodek dysponuje teraz 41). Nowy obiekt został połączony z istniejącym pawilonem ośrodka. Obok powstał także plac zabaw dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Łączna wartość inwestycji to 7 milionów złotych, z czego 4,8 mln zł to dofinansowanie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Ośrodek Braille’a, prowadzony przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, jest najstarszą placówką kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku w Polsce.

W szkole kształci się młodzież niewidoma, słabowidząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W skład ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna, branżowa szkoła I i II stopnia oraz szkoła przysposabiająca do pracy.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor